Årsmøte 2016

Årsmøte og valg avholdes mandag 24. oktober 2016.

Vi bruker Facebook med lukket arrangement for diskusjoner, og epost for medlemmer som ikke ønsker ha konto på Facebook.

Sakspapirer og valglister sendes ut innen 7. oktober.

Har du lyst til å engasjere deg i klubbarbeid?

Dersom du har forslag til kandidater, eller du selv kan tenke deg å stille som kandidat i styret eller valgkomité, så meld fra til Valgkomitéen på epost.

Fra våre vedtekter:

Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet. Det holdes innen utgangen av november hvert år. Stemmerett har alle hovedmedlemmer over 16 år som har betalt årsavgift senest en måned før møtet, og har vært medlem i minst 3 mnd., samt æresmedlemmer. Innkalling til årsmøtet sendes ut minst to uker i forkant. Forslag til vedtak på årsmøtet må være styret i hende senest to uker før årsmøtet skal avholdes. Forslag om endring av vedtekter krever minst ¾ flertall for å vedtas. Andre saker krever simpelt flertall.

Årsmøtet velger styrerepresentanter og valgkomite. Styrets leder, kasserer, 1 styremedlem og 1 varamedlem velges i år med oddetall, resten av styret velges i år med partall. Valgkomiteen består av 2-3 personer som sitter i 2 år, men velges slik at minst ett medlem overlapper de(n) andre.

Medlemssider innlogging

Kontingent 2016

Styret vedtok på møte i juni at kontingenten for eksisterende medlemmer er kr 0 for 2016.

Betalende medlemmer 2015 skal altså ikke betale kontingent for 2016.

Hovedårsaken er forsinkelser i medlemsbladet, grunnet sykdom i redaksjonen.

Kontingenten for nye medlemmer er satt til:

 • Hovedmedlem Oppdretter   kr 150
 • Hovedmedlem Katteeier      kr 100
 • Familiemedlem                       kr 50
 • Støttemedlem                        kr 75

Ved innmelding fra 1. juli betaler hovedmedlem kr 75 for medlemskap ut året.

Kontingenten innbetales til kontonummer: 1208 28 31701 (NB: Nytt nummer fra 9. okt 2015) – kasserer Katrine Bruerberg Karlsen.

Se også informasjon om Prøvemedlemskap

Lindevoll kull

Vårens Maine Coon

Ny utgave av Medlemsbladet ute

Les om:

 • Oppdretterportrett av Persicum
 • Blodtype B
 • Rasestandarden: Øyne – farge, form og plassering
 • Min Maine Coon: Lillegutt som ble født via keisersnitt – med brødkniv!
(N) GalionsCats Bocco er Vårens Maine Coon!

(N) Galions Cats Bocco er Vårens Maine Coon!  Foto: Oppdretter og eier Randi Dørum

Vinterens Maine Coon

– og nytt Medlemsblad ute!

Alle registrerte medlemmer har nå fått tilsendt februarutgaven av Medlemsbladet, på epost som .pdf-fil.

Kåringen av Vinterens Maine Coon var enkel:

Helhvite Bagheera eid av vår leder Vigdis, foto av klubbmedlem Katrine:

Eier: Vigdis Kidd, Fotograf: Katrine Bruerberg Karlsen

Eier: Vigdis Kidd, Fotograf: Katrine Bruerberg Karlsen

 

Blir din katt Årstidens Maine Coon?

I Medlemsbladet kårer vi 4 ganger i året Årstidens Maine Coon.

For å bli med i konkurransen: Send inn bilde av din katt til medlemsbladets redaksjon, som velger ut vinneren. Vi setter pris på bilder med preg av årstiden, humoristisk innhold eller høy kunstnerisk/fotografisk kvalitet. Alle formater er velkomne!

Frist for innsending for å bli Årstidens Maine Coon 2015 er den 1. i måneden.

 • Vinter – februar
 • Vår – mai
 • Sommer – august
 • Høst – november

Nytt styre på plass

Klubben har avholdt valg, og det nye styrets sammensetning er:

 • Leder 2014-2015:  Vigdis Gundersen Kidd
 • Nestleder 2014-2016:  Solveig Iglebæk
 • Kasserer 2014-2015:  Marit Hesvik
 • Sekretær 2014-2016:  Anne Marit Berge
 • Styremedlem 2014-2016:  Mona Seterdal
 • Varamedlem 2014-2016:  Cecilie Bårli
 • Varamedlem 2014-2015:  Ragnhild W. Dahl

For kontakt bruk gjerne vår felles epostadresse.

Les mer om raseringen.

Kontingent 2015

Det er god hjelp for klubben om kontingenten blir innbetalt i god tid.

Innbetalingen gjøres til kontonummer: […] innen 28. februar 2015. Siste uke i februar sendes ut påminnelse til de som inntil da ikke har betalt.

Kontingenten for 2015 er satt til:

 • Hovedmedlem Oppdretter   kr 150
 • Hovedmedlem Katteeier      kr 100
 • Familiemedlem                       kr 50
 • Støttemedlem                        kr 75

Alle medlemmer mottar medlemsbladet. Familiemedlem må ha samme adresse som et Hovedmedlem.

Hovedmedlem har stemmerett i klubbsaker. Hovedmedlem Oppdretter kan få oppføring under oppdrettsidene, katter til salgs/omplassering, tilgang til side om Avlshanner, og andre fordeler som rabatt på DNA-tester.

Husk å melde kattungekjøpere inn som prøvemedlem!

Oppdrettere kan gi bort prøvemedlemskap til sine kattekjøpere ut kalenderåret de fikk ny katt. Les mer om å være prøvemedlem her.

 

Vet du hva et helseprogram er?

Hvorfor helseprogram?

Oppdrettere starter helseprogram for å jobbe med spesielle lidelser i en rase. Det bør være for sykdommer som:

 • – rammer ganske mange i rasen
 • – fører til død eller mye lidelse

Screening betyr undersøkelse av et stort antall dyr i en rase for en spesiell sykdom eller defekt, uavhengig av kliniske symptomer. Kattene som er sterkest rammet blir selektert bort fra avlen, og gradvis selektering mot friskere dyr anbefales.

I valg av avlsdyr er det også helt vesentlig å se hele dyret, og ikke bare velge ut fra enkelte egenskaper eller sykdommer.

Les mer om helseprogrammene

Det finnes helseprogram for:

ppbanner L

Oppdrettere og katteformidling

Alle våre medlemmer som driver oppdrett kan være med på listen over våre Oppdrettere.

Send inn til webmaster det du vil ha oppført så legger vi deg til:

 • stamnavn, navn og sted/fylke
 • kontaktdata (epost, mobil)
 • banner (ca 500 x 200 px – webmaster er behjelpelig med å ordne)
 • url til nettside og eventuell Facebookside
 • kort introduksjonstekst

Katteannonser

Under Katteformidling legger vi kattungeannonser, og informasjon om eventuelle katter til omplassering. Oppdrettere kan kontakte webmaster for å legge inn annonser her gratis.

Prøvemedlemskap

Oppdrettere kan også gi bort prøvemedlemskap til sine kattekjøpere ut kalenderåret. Meld gjerne inn direkte i innmeldingskjema på nettsiden. Pass på å få med fullt navn på katten i feltet for informasjon. Du kan også kontakte oss på epost; husk å oppgi navn, adresse og epostadresse til de nye medlemmene.