Kontingent 2019

Det er tid for å betale medlemskontingent for 2019!

  • Hovedmedlem Oppdretter   kr 150
  • Hovedmedlem Katteeier       kr 100
  • Familiemedlem                       kr 50
  • Støttemedlem                          kr 75
  • Prøvemedlem:  oppdrettere kan gratis melde inn kattekjøpere ut kalenderåret

Kontingenten innbetales til kontonummer: 9230 16 09193 – kontakt kasserer hvis du lurer på noe.

NB: Nytt kontonummer fra 2019!  9230 16 09193

Frist for betaling er 31. mars, men gjerne så snart som mulig.

Medlemmer som har betalt for både 2017 og 2018 får kontingentfritak i 2019. Dette er fordi vi ikke fikk gitt ut noen medlemsblader i 2018, og derfor ikke innkrevde kontingent fra medlemmer som hadde betalt året før.

  • Medlemskapet løper fra kontingenten er innbetalt.
  • Innbetalt kontingent etter 1. november gjelder for påfølgende år.
  • Familiemedlem må ha samme adresse som et Hovedmedlem.
  • Hovedmedlem har stemmerett i klubbsaker.
Bookmark the permalink.

Comments are closed.