Om ringen

NRR logo
Maine Coon-ringen Norge er Norges eldste rasering for MCO, etablert i 1998.

Ringen er en klubb for alle Maine Coon-elskere.

Den er ikke tilknyttet noen klubb, riksforbund eller internasjonal organisasjon, men kan samarbeide med alle som vil fremme rasens/kattens beste. Raseringen er godkjent som raseklubb registrert hos NRR: Norske Rasekattklubbers Riksforbund og har dermed rett til å uttale seg i saker som angår rasen.

Klubbens formål

 •  fremme interessen for Maine Coon-rasen
 •  arbeide for sunn og målrettet avl
 •  informere og gi kunnskap om kattehold
 •  gi råd og veiledning i avlsspørsmål
 •  arbeide for en bred og sunn avlsbase
 •  gi informasjon og service til medlemmene

 

Raseringens styre

For kontakt bruk gjerne vår felles epostadresse.

 • Leder 2019-2021:  Line Edvartsen
 • Nestleder 2019-2020: Torhild Birkeland
 • Kasserer 2019-2021:  Monica Ørbakk
 • Sekretær 2019-2020:  Anne Marit Berge
 • Styremedlem 2019-2021: Solveig Iglebæk
 • Styremedlem 2019-2020: Monica Alterskjær Sundset
 • Varamedlem 2019-2020: Kine Elin Birkeland Aarra
 • Varamedlem 2019-2020: Ingebjørg Sigurdsdotter Helle

Valgkomité 2020-2021

 • Lillian Larsen (2020-2021)
 • Anne Helene Lund (2020-2021)

 

Årsmøtet

Årsmøtet er klubbens øverste organ, og avholdes vanligvis hver høst.

Neste Årsmøte og valg: Innen utgangen av november 2020.

Er du interessert i verv eller vil foreslå noen, så meld fra til Valgkomitéen

Klubbens vedtekter finner du i Medlemsportalen.

Kommunikasjon og aktiviteter

Nettsidene

Her på nettsidene kan du lese artikler og få generell informasjon om rasen. Du finner:

Medlemsbladet

I bladet som utkommer to til fire ganger i året formidler vi stoff av interesse for både katteeiere og oppdrettere.

Se siden for Medlemsbladet for mer informasjon om hva du kan finne, og lenker til eldre utgaver av bladet til nedlasting.

Facebook

Vi har egen lukket gruppe for medlemmer der vi kan dele bilder og diskutere saker.

Alle kan følge klubbens åpne Facebookside.

Comments are closed.