Om ringen

NRR logo
Maine Coon-ringen Norge er Norges eldste rasering for MCO, etablert i 1998.

Ringen er en klubb for alle Maine Coon-elskere.

Den er ikke tilknyttet noen klubb, riksforbund eller internasjonal organisasjon, men kan samarbeide med alle som vil fremme rasens/kattens beste. Raseringen er godkjent som raseklubb registrert hos NRR: Norske Rasekattklubbers Riksforbund og har dermed rett til å uttale seg i saker som angår rasen.

Klubbens formål

 •  fremme interessen for Maine Coon-rasen
 •  arbeide for sunn og målrettet avl
 •  informere og gi kunnskap om kattehold
 •  gi råd og veiledning i avlsspørsmål
 •  arbeide for en bred og sunn avlsbase
 •  gi informasjon og service til medlemmene

 

Raseringens styre

For kontakt bruk gjerne styrets felles epostadresse.

 • Leder 2021-2023: Trine Hegna
 • Nestleder 2020-2022: Gudrun Sørensen Wulff
 • Kasserer 2021-2023: Kari-Anne Lund
 • Sekretær 2020-2022: Anne Marit Berge
 • Styremedlem 2021-2023: Eva Grete Rafdal
 • Styremedlem 2020-2022: Torhild Birkeland
 • Styremedlem 2022-2022: Charlotte Ejsten Pedersen
 • Varamedlem 1 2021-2022: Christine Skjæran
 • Varamedlem 2 2021-2022: Monica Kjesbu Bjeglerud

Valgkomité 2020-2021

 • Jim Bertelsen (2020-2022)
 • Harriet Gjønvik (2021-2023)
 • Connie Skeie (2021-2023)

 

Årsmøtet

Årsmøtet er klubbens øverste organ, og avholdes vanligvis hver høst innen utgangen av november.

Er du interessert i verv eller vil foreslå noen, så meld fra til Valgkomitéen

Klubbens vedtekter finner du i Medlemsportalen.

Kommunikasjon og aktiviteter

Nettsidene

Her på nettsidene kan du lese artikler og få generell informasjon om rasen. Du finner:

Medlemsblad – Årsrevy

Se siden for Medlemsbladet for mer informasjon om hva du kan finne, og lenker til eldre utgaver av bladet til nedlasting.

Facebook

Vi har egen lukket gruppe for medlemmer der vi kan dele bilder og diskutere saker.

Alle kan følge klubbens åpne Facebookside.

Comments are closed.