Helse og god dyrevelferd står sentralt i ALT Maine Coon-ringen i Norge jobber for

 

 

 

 

 

 

 

Et av de aller viktigste verktøyene for å få til dette er gode helsedata samt mulighet for å overvåke disse dataene over tid. Vi har derfor inngått et formelt samarbeid med DyreID for å få tilgang til helsedata på vår rase gjennom Pyramidion.

Det er derfor helt avgjørende at kattene våre blir registrert hos DyreID. Avtalen innebærer  også at vi får kostnadsfrie eierskifter inntil katten er 6 måneder, samt at de som velger å bruke NRR Chip og registrering i Min Katt får redusert kostnad for å tilleggsregistrere i DyreID.

 • Oppdretteravtalen om gratis eierskifte og redusert tilleggsregistrering vil bli tilbudt alle NRR oppdrettere og er uavhengig av rase. Både DyreID og Maine Coon-ringen anser dette som en løsning som er til beste for alle rasekatter.
 • Avtalen vedrørende bruk av diagnosedata fra Pyramidion, som kun gjelder Maine Coon, sikrer at vi i raseringen nå får tilgang til relevante helsedata i vår RAS. Vi får dermed tilgang til et viktig verktøy for en kontinuerlig overvåkning av rasen og dermed kunne gjøre tilpasninger av RAS (Rasespesifikk AvlsStrategi) og avlsanbefalinger inn i fremtiden.
  For å få en god oversikt over helsestatus, samt legge til rett for gode avlsanbefalinger, er det helt essensielt at vi har relevante data i bunn. Maine Coon-ringen i Norge tar sikte på å oppdatere vår RAS med helsedata fra Pyramidion i løpet av sommeren 2024.
 • Chip’en fra DyreID inkluderer også en unik landskode, og kattene våre er derfor også søkbare i utlandet gjennom Europetnet.
 • Mattilsynet og Veterinærinstituttet har også understreket viktigheten av å ha ett nasjonalt register i forbindelse med smittesporing. DyreID samarbeider allerede med Veterinærinstituttet og Mattilsynet om overvåkning av smittsomme sykdommer og zoonoser, og DyreID kan dermed varsle alle landets dyreeiere om eventuelle utbrudd. Flere registre fra ulike tilbydere vil kunne kompliserer dette arbeidet. Maine Coon-ringen ønsker derfor at våre medlemmer tar et bevisst valg her med tanke på å sikre den nasjonale dyrehelsen.
 • I det nye forordningsforslaget om nye EU-standarder for sporing, oppdrett, pass og håndtering av hunder og katter i avlsvirksomheter, dyrebutikker og dyrepensjonat er nettopp gode nasjonale ID-registre en forutsetning, og det blir et krav om at disse nasjonale databasene kan utveksle ID-data på tvers. Europetnet, som DyreID har driftet siden 2018, nevnes nettopp som eksempel på dette. Dette EU-forslaget er for tiden på høring i EU, men vedtas dette kan man anta det vil bli gjeldende også for Norge i nær fremtid.

DyreID har i de senere år blitt en ledende aktør innen ID-merking i hele Europa. De drifter den sentrale Europeiske plattformen for ID-merkede kjæledyr, Europetnet, med mer enn 100 millioner kjæledyr registrert. DyreID har også signert avtale med både Frankrike og Danmark om innsamling av diagnosedata gjennom helseplattformen Pyramidion, og målet er at plattformen skal bli en felles standard for hele Europa.

Kontingent 2024

Det er nå tid for å betale medlemskontingent for 2024

Styret vedtok uendrede satser for 2024.

Dere kan betale via VIPPS eller kontonummer.

 • Hovedmedlem oppdrett:  kr 300
 • Hovedmedlem katteier:    kr 200
 • Familiemedlem:                kr 100
 • Støttemedlem:                 kr 100

VIPPS

VIPPS: 570252

Kontonummer: 1506 62 21749

Forfall: 31. desember 2023   –  Merk med type medlemskap og navn

Har dere spørsmål om kontingent og medlemskap er det bare å kontakte kasserer.

En veldig god idé er å tilby medlemskap til deres kattungekjøpere.

 • Medlemskapet løper fra kontingenten er innbetalt.
 • Innbetalt kontingent etter 1. november gjelder for påfølgende år.
 • Familiemedlem må ha samme adresse som et Hovedmedlem.
 • Hovedmedlem har stemmerett i klubbsaker.

Nytt medlem?

Du finner informasjon på denne siden, og innmeldingskjemaet her.

Kontingent 2023

Det er nå tid for å betale medlemskontingent for 2023

Vi har justert kontingenten for neste år litt, ut fra ønsker om aktiviteter og prisstigning ellers.
Dere kan betale via VIPPS eller kontonummer.

 • Hovedmedlem oppdrett:  kr 300
 • Hovedmedlem katteier:    kr 200
 • Familiemedlem:                kr 100
 • Støttemedlem:                 kr 100

VIPPS

VIPPS: 570252

Kontonummer: 1506 62 21749

Forfall: 31. desember 2022   –  Merk med type medlemskap og navn

Har dere spørsmål er det bare å kontakte oss.

En veldig god idé er å tilby medlemskap til deres kattungekjøpere.

 • Medlemskapet løper fra kontingenten er innbetalt.
 • Innbetalt kontingent etter 1. november gjelder for påfølgende år.
 • Familiemedlem må ha samme adresse som et Hovedmedlem.
 • Hovedmedlem har stemmerett i klubbsaker.

Nytt medlem?

Du finner informasjon på denne siden, og innmeldingskjemaet her.

Dominante blåøyde Maine Coon (DBE)

På FIFe’s GA i 2021, ble det vedtatt at blå øyne ikke er tillatt i Maine Coon-rasen når man snakker om katter uten hvitt eller mindre mengder hvitt (EMS kode 09).
Forslaget var utarbeidet av FIFe’s Breed Council for Maine Coon, og ble presentert av BRC på FIFe’s GA.
Forslaget kom som en direkte konsekvens av at man i flere år har sett at flere og flere Maine Coon katter med lite eller uten hvitt og blå øyne ble avlet frem, og spredd i den ordinære avlspopulasjonen. Man observerte også at flere av disse kattene hadde en noe spesiell fenotype, med vidt plasserte øyne, en indre øyekrok som var mindre synlig og bredere neserygger.

Les hele artikkelen her: Dominante blåøyde Maine Coon (DBE)

Minstealder kattunger

Minstealder for leveringsklare kattunger økes fra 12 til 14 uker

På FIFes generalforsamling 27. mai ble det vedtatt at minstealder for når kattunger kan flytte til nytt hjem økes fra 12 til 14 uker. Forslaget ble vedtatt med 22 mot 13 stemmer, 1 avholden. Vedtaket vil gjelde fra 1. januar 2023.

Begrunnelsen for ny regel er todelt: Kattunger skal vaksineres før de flytter, og de vil da være eldre enn 12 uker når de har fått grunnvaksineringen og kan reise til nytt hjem. I tillegg er det også gjort studier som viser at kattunger som får være sammen med mor og søsken til de er 14 uker er mer modne og har lavere risiko for atferdsproblemer enn de som blir tatt fra mor tidligere.

I 2017 kom en finsk studie som så på atferdsproblem hos katter relatert til når de ble tatt fra mor. Den viste at minstealder burde være 14 uker og gjerne opp mot 16 uker, for å få trygge katter.

Her er de viktigste funnene:

• Generell aggresjon hos kattene øker om de tas bort fra mor før 12-13 ukers alder

• Risiko for aggresjon overfor mennesker stor for kattunger tatt fra mor før 8-10 ukers alder, men liten for kattunger tatt fra mor etter 14-15 ukers alder, og enda mindre om voksen

• Risiko for aggresjon overfor andre katter er lavere for kattunger tatt fra mor etter 16 ukers alder

• Risiko for overdrevent stell og vasking stor for kattunger tatt fra mor før 14-15 ukers alder

Ahola. 2017. “Early weaning increases aggression and stereotypic behavious in cats” In: Scientific Reports, (Article number: 10412, 2017) doi:10.1038/s41598-017-11173-5