Dominante blåøyde Maine Coon (DBE)

På FIFe’s GA i 2021, ble det vedtatt at blå øyne ikke er tillatt i Maine Coon-rasen når man snakker om katter uten hvitt eller mindre mengder hvitt (EMS kode 09).
Forslaget var utarbeidet av FIFe’s Breed Council for Maine Coon, og ble presentert av BRC på FIFe’s GA.
Forslaget kom som en direkte konsekvens av at man i flere år har sett at flere og flere Maine Coon katter med lite eller uten hvitt og blå øyne ble avlet frem, og spredd i den ordinære avlspopulasjonen. Man observerte også at flere av disse kattene hadde en noe spesiell fenotype, med vidt plasserte øyne, en indre øyekrok som var mindre synlig og bredere neserygger.
Oppdrettere, med mer eller mindre god kunnskap om genetikk og rasehistorie, begynte å selektere for en dominant mutasjon uten å ha kunnskap om det kunne være uønskede genotypiske og fenotypiske konsekvenser av den.

Helhvite og hvitflekk katter

Hos helhvite og hvitflekk katter er det velkjent at det er mulig å få katter med to eller ett blått øye. Denne fenotypen er direkte knyttet til distribuering av pigmenter, så jo mer hvitt – desto større sannsynlighet for å få katter med blå øyne. Dette er raseuavhengig, og blå øyner er vanlig i de fleste raser med en viss mengde hvitt.
Det finnes flere vitenskapelig artikler om denne typen blåøyde katter, og også at det er en økt risiko for døve katter.
Helhvite katter har et dominant allel, W, som hemmer pigmentdannelsen slik at hele katten fremstår som hvit.
Dominant hvitflekk er en allelvariant, Ws, på samme lokus som helhvitt, W på KIT-genet. Disse kattene vil ha ulik grad av hvitt, og jo mer hvitt – desto større sannsynlighet for blå øyne.
Disse fargevariantene med hvitt er fullt ut akseptert i Maine Coon-rasen, med eller uten blå øyne.

Maskegenet

Colourpoint, eller maskekatter gir også blå øyne, men det er ikke akseptert som fargevariant i Maine Coon-rasen.

DBE – Dominante Blue Eyed

DBE er en fellesbetegnelse på dominante mutasjoner som gir blå øyne. De senere år har det sporadisk blitt oppdaget katter, fra ulike deler i verden, med blå øyne som ikke er knyttet til de ovennevnte årsakene. Vi snakker sannsynligvis heller ikke bare om en enkelt mutasjon, og inntil disse mutasjonene er identifisert, bør vi skille på hvilken vi snakker om, f.eks. “Altai mutasjonen,” “Barnaul mutasjonen,” “Australian DBE” eller bare “ukjent DBE” etc.

I Maine Coon-rasen er det særlig en katt som det er hevdet er opphavet til DBE, Rociri Elvis, som er opphavet til Joyfield-linjen i Nederland. Det er også andre DBE katter i Maine Coon-rasen som ikke kan spores tilbake til Rociri Elvis. Hvorvidt man da snakker om ytterligere en DBE mutasjon i vår rase eller om det er snakk om rasekrysninger med de andre rasene hvor DBE er kjent, vet man ikke.

Siden ingen av disse mutasjonene pr dags dato er identifisert, så det er heller ikke mye vitenskapelig dokumentasjon/artikler om akkurat disse dominante variantene.
Men utifra hva som er observert, ser det ut som DBE ofte også involverer en viss mengde hvitt – selv om det også finnes katter uten registrert hvitt. Man antar at DBE sannsynligvis også påvirker melanogenesis [melanindannelse], men mutasjonen i seg selv gjør at en blåøyd eller oddøyet fenotype også oppstår med en svært liten mengde hvitt.
Når det gjelder DBE observert i Maine Coon-rasen så er det en påfallende høyere frekvens av telecanthus, og det er ikke uten grunn at Waardenburg syndromet nevnes i denne sammenheng.

Hos mennesker er telecanthus definert som en økt avstand mellom medial canthis (ICD) og mindre PFL.
Waardenburg syndrom er en genetisk lidelse som kan være tydelig ved fødselen (medfødt). Omfanget og alvorlighetsgraden av tilhørende symptomer og funn kan variere sterkt fra tilfelle til tilfelle. Primært ses ofte særegne ansiktsavvik (telecanthus); uvanlig redusert farge (pigmentering) av håret, huden og/eller iris av begge øynene (irides) – ofte svært lyseblå øyne og/eller heterochromia; og/eller medfødt døvhet. Mer spesifikt kan også noen berørte individer ha en uvanlig bred nesebro på grunn av sidelengs (lateral) forskyvning av de indre vinklene (canthi) i øynene (dystopia canthorum).

Hos mennesker er telecanthus definert som en økt avstand mellom den mediale øyevinkel (ICD) og en mindre avstand mellom indre og ytre øyevinkel (PFL).
Waardenburg syndrom hos mennesker er en sjelden genetisk tilstand som påvirker fargen på en persons hud, hår og øyne, og kan også forårsake hørselstap. De vanligste symptomene på Waardenburg syndrom er blek hud og lyseblå øyne. Et annet vanlig symptom er en stripe av hvitt hår nær pannen. I mange tilfeller kan noen med denne tilstanden ha to forskjellige fargede øyne. Dette er kjent som heterochromia iridis. Heterokromi kan eksistere uten tilstedeværelse av Waardenburg syndrom.
Hos nyfødte med Waardenburg syndrom kan tilstanden være åpenbar allerede ved fødselen. For andre kan det ta litt tid før tegnene blir tydelige nok til at en lege kan diagnostisere den.
Waardenburg syndrom kan ofte diagnostiseres på grunn av åpenbare kliniske trekk. Disse inkluderer hudpigmentering, øye- og hårfarge, og i noen tilfeller døvhet.

Leslie Lyon har også kommentert den mulige koblingen til Waardenburg-syndromet:
“Selv om få studier har blitt gjort for å knytte dette til gener som er kjent for å være involvert i humant Waardenburg syndrom, som også er et syndrom for hørselstap og depigmentering forårsaket av en genetisk forstyrrelse av nevral kamcelleutvikling, vil en slik forstyrrelse føre til denne presentasjonen hos katter også. Waardenburg syndrom type 2A (årsak ved mutasjon i MITF) har blitt observert hos mange kjæledyr og små pattedyr som hunder, minker og mus; hvor det kan være små flekker med hvit depigmentering og noen degenerasjon av cochlea og saccule, som i døve hvite katter, har blitt funnet.
(https://www.justagric.com/white-cat-with-blue-eyes-breed/)

Det faktum at vi ikke vet så mye om denne mutasjonen ennå, er i seg selv et godt argument for å være forsiktig. Selv om det ikke er noen vitenskapelig bevis på at et syndrom er knyttet til DBE-mutasjon ennå, er det likevel en tydelig høyere frekvens av telecanthus av variabel karakter hos disse kattene, og også i andre raser er en slik fenotype observert.
Hvis oppdrettere ønsker å eksperimentere med nye mutasjoner hvor vi ikke kjenner konsekvensene fullt ut enda, mener FIFe’s Breed Council at da bør man heller søke om et eksperimentelt avlsprogram med helse- og overvåkingsplan. Å spre ukjente dominante mutasjoner ukritisk inn i en ordinær rasepopulasjon har aldri vært en god ide.

Maine Coon – en rase med en opprinnelse som gårdskatt i nordøstlige Amerika

The Maine Coon is a natural breed of amiable character that traces its origin to the working cat found on the farms of Northeast America.” Dette er vår overordnede beskrivelse i FIFe-standarden til Maine Coon i dag. Da den første utgaven av FIFe-standarden ble skrevet i 1982, ble colorpoint (maskefarge) ekskludert i Maine Coon rasen da det ikke ansås som en fenotype som hadde noe med rasens opprinnelse å gjøre. Den gang forutså ingen at det skulle oppstå en dominant mutasjon som ville gi blå øyne. De eneste aksepterte blå øyde Maine Coon-katter var de som var relatert til helhvitt eller hvitflekk.
FIFe’s Breed Council for Maine Coon rasen er et svært aktivt og dedikert raseråd, hvor det er et godt samarbeid på tvers av ulike nasjonale forbund i FIFe. Det er stor enighet om, i henhold til den overordnede beskrivelsen i vår standard, at nye fenotyper i rasen ikke er ønskelig hverken som følge av rasekrysninger eller nye mutasjoner.

 

Minstealder kattunger

Minstealder for leveringsklare kattunger økes fra 12 til 14 uker

På FIFes generalforsamling 27. mai ble det vedtatt at minstealder for når kattunger kan flytte til nytt hjem økes fra 12 til 14 uker. Forslaget ble vedtatt med 22 mot 13 stemmer, 1 avholden. Vedtaket vil gjelde fra 1. januar 2023.

Begrunnelsen for ny regel er todelt: Kattunger skal vaksineres før de flytter, og de vil da være eldre enn 12 uker når de har fått grunnvaksineringen og kan reise til nytt hjem. I tillegg er det også gjort studier som viser at kattunger som får være sammen med mor og søsken til de er 14 uker er mer modne og har lavere risiko for atferdsproblemer enn de som blir tatt fra mor tidligere.

I 2017 kom en finsk studie som så på atferdsproblem hos katter relatert til når de ble tatt fra mor. Den viste at minstealder burde være 14 uker og gjerne opp mot 16 uker, for å få trygge katter.

Her er de viktigste funnene:

• Generell aggresjon hos kattene øker om de tas bort fra mor før 12-13 ukers alder

• Risiko for aggresjon overfor mennesker stor for kattunger tatt fra mor før 8-10 ukers alder, men liten for kattunger tatt fra mor etter 14-15 ukers alder, og enda mindre om voksen

• Risiko for aggresjon overfor andre katter er lavere for kattunger tatt fra mor etter 16 ukers alder

• Risiko for overdrevent stell og vasking stor for kattunger tatt fra mor før 14-15 ukers alder

Ahola. 2017. “Early weaning increases aggression and stereotypic behavious in cats” In: Scientific Reports, (Article number: 10412, 2017) doi:10.1038/s41598-017-11173-5

FIFe-sak om poly MCO

Rasekattorganisasjonen FIFe har generalforsamling 26. og 27. mai 2022. NRR er medlem i FIFe, og de aller fleste oppdrettere i Norge følger deres regelverk.

Et av forslagene som skal behandles i FIFe er å merke alle Maine Coon med polydaktyle katter bak i linjene på stamtavlene ved å sette bokstaven P i navnet. I den anledning behandlet styret i Maine Coon-ringen saken, og vi har oversendt vår uttalelse til NRRs styre og delegater. Vi forklarer hvorfor vi er mot et slikt forslag, og ønsker at delegatene stemmer Nei.

Det viktigste argumentet: Polydaktyli nedarves dominant, slik at katter som ikke selv er poly ikke har mutasjonen, og heller ikke kan få poly avkom. Det er derfor ikke nødvendig å følge mutasjonen videre i stamboken.

Vår uttalelse i sin helhet:

Kontingent 2022

Det er nå tid for å betale medlemskontingent for 2022

Vi beholder de samme satser som i fjor, og dere kan betale via VIPPS eller kontonummer.

 • Hovedmedlem oppdrett:  kr 250
 • Hovedmedlem katteier:    kr 175
 • Familiemedlem:                kr 100
 • Støttemedlem:                 kr 100

VIPPS

VIPPS: 570252

Nytt kontonummer fra 2021: 1506 62 21749

Forfall: 26. februar 2022   –  Merk med type medlemskap og navn

Har dere spørsmål er det bare å kontakte oss.

En veldig god idé er å tilby medlemskap til deres kattungekjøpere.

 • Medlemskapet løper fra kontingenten er innbetalt.
 • Innbetalt kontingent etter 1. november gjelder for påfølgende år.
 • Familiemedlem må ha samme adresse som et Hovedmedlem.
 • Hovedmedlem har stemmerett i klubbsaker.

Nytt medlem?

Du finner informasjon på denne siden, og innmeldingskjemaet her.

Maine Coon og pelsstell

Les vår nye artikkel om pelsstell

– lær om pelsens funksjon, daglig stell og tips.

Unngå “løveklipp”!

Vi registrerer at katter nedbarberes både en og to ganger i løpet av året – ved røytesesong spesielt. Barbering på visse områder kan være nødvendig (punktbarbering), men det som ikke er bra er nedbarbering med ”løveklipp”. Like sikkert som vårsola titter frem popper det opp bilder av løveklippede Maine Coon på Facebook. Diskusjon rundt dette tema med for og i mot skaper ofte veldig høye temperaturer. Alle vil det beste for katten sin og forsvarer det man har ”måttet” gjøre – andre vil ikke forstå at noen sliter mer enn andre med pelsstell av ulike grunner.

Lær mer om pelsstell i vår artikkel

 

Maine Coon-Mesterskapet 2021

Maine Coon-ringen i Norge inviterer:

Arrangementet er dessverre ikke åpent for publikum denne gangen

 

Lørdag: Maine Coon-Mesterskapet i Norge

Utstillingen dømmes etter FIFes prinsipper og grupper, men med komprimerte klasser

Det konkurreres om EX1, BIV, NOM, BIS og BOB med flotte premier

Best of the Best kåres til Norsk Maine Coon Champion 2021

Inviterte dommere: Riikka Turpeinen (FI), Zvezdan Memedov (SE) og Caroline Stoa (NO) – med forbehold om endringer

Sosialt samvær lørdag kveld

 

Søndag: Seminar med våre dommere

Historien, rasestandarden, farger/mønstre, avl og avlsstrategier, utstilling og dommeres dilemmaer i forhold til standarden, dommeres forventninger til Maine Coonen, våre forventninger, hva vil vi høre og andre praktiske, interessante vinklinger

 

Last ned komplett invitasjon med påmeldingskjema her

Invitasjonen er sendt til alle medlemmer på epost, og arrangementside fins på Facebook.

Påmeldinger sendes på epost til seminar@mainecoonringen.no – spørsmål om arrangementet rettes også dit.

Meld på – begrenset antall!

Studie: Katter som risiko

Kattehold og dyrevelferd

Ny studie om kattehold og risiko:

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) skal nå i gang å vurdere hvilken risiko hold av katt utgjør for truede dyrearter av bl.a fugl. Og også se på hvorvidt det er god dyrevelferd å la katter være fritt ute.

Etolog og katteekspert professor Bjarne O. Braastad er invitert inn som ekstern ekspert.

Kan katten slik vi kjenner den – og holder den, i fremtiden selv bli en truet dyreart?

Kan det bety at hvis Mons får restriksjoner ift utfoldelse – og mulig utbredelse, så vil etterspørselen etter renrasede katter gå kraftig opp?

Denne rapporten blir det i hvertfall spennende å lese utfallet av.

Lenke til informasjon om studien

Hovedbudskap:

VKM skal vurdere hvilken risiko hold av katt i Norge utgjør for truede arter av blant annet fugl, amfibier og reptiler, og om det er god dyrevelferd å la katter løpe fritt.

 

 

DyreID starter helseregister

Norge først ute i verden!

DyreID starter helseregister for katt

ID-merkede katter i Norge er registrert i DyreID. Nå har DyreID lansert en helt ny tjeneste som kan være til hjelp for alle som har katt!

DyreID kan i samarbeid med veterinærene samle inn diagnosedata på alle katter i et nytt helseregister, som hjelper oss til å finne ut mer om kattehelse.

Anonymiserte diagnosedata for katter i Norge: Som aller første land i verden samler DyreID nå inn i Norge diagnoser for kjæledyr i ett felles register. Dataene i registeret kan brukes til analyser og forskning som ikke bare vil gi bedre dyrehelse, men også større kunnskap om sammenhengen mellom dyre- og humanhelse.

“Diagnoseregisteret er unikt i global sammenheng og vil trolig bli svært viktig for forskningen”, skriver DyreID. Det inkluderer også et samarbeid med Veterinærinstituttet.

DyreID har sendt ut nyhetsbrev til alle katteiere som har katter registrert i DyreID. Der fins flere detaljer og man kan lese mer om hvordan dette kan bli til stor nytte for alle katteeiere i Norge.

Dataene som innsamles kan brukes til:

 • bedre kattehelse for alle våre katter
 • forbedre behandling for lidelser
 • forskning for å forbedre kattehelse
 • kunnskap om sykdom som kan smitte mellom katt og menneske

Fordel for katteeiere

Registeret vil samle inn diagnoser og informasjon om sykdommer og behandling for katter over hele Norge, gjennom veterinærene som er tilknyttet programmet. Det betyr i praksis at når våre katter blir syke så vil det finnes mer og mer tilgjengelig data som kan hjelpe veterinæren finne den aller beste og mest effektive behandlingen.

Oversikt over de hyppigst stilte diagnosene for katt hittil i 2021

Visste du at de to hyppigst stilte diagnosen for katt så langt i år er tannsten og bittsår?

Vi skiller mellom sykdomsdiagnoser og såkalt profylaktisk behandling. Profylaktisk behandling er såkalt forebyggende behandling (helsekontroll oa.) og er ikke knyttet til sykdom. Den mest stilte profylaktiske behandlingen for katt i 2021 er vaksinasjon. 1.871 katter har vært hos veterinær for vaksinasjon siden 1. januar i år.

 

Fordel for veterinærene

Diagnoser og data som legges inn i registeret blir tilgjengelig for alle veterinærer innen 24 timer, i anonymisert form. Det betyr at veterinærer hele tiden blir oppdatert om hvilke behandlinger som virker og hvilke som er mest effektive.

Klinikkene/veterinæne må logge seg inn i DyreID og godkjenne databehandleravtalen, for å bli med i programmet. Det fins mer informasjon om det her.

Hør med din veterinærklinikk om de er med i programmet.

 

Kontingent 2021

Det er nå tid for å betale medlemskontingent for 2021

Styret har ambisjoner om en sterk Maine Coon-ring med god aktivitet.

Og – vi har en spennende plan for en ny aktivitet. 👀

Kontingenten har stått stille i årevis. Vi tillater oss å justere denne i tråd med andre klubber – og ikke minst i tråd med hva vi tenker å få til i 2021.

Nye satser:

 • Hovedmedlem oppdrett:  kr 250
 • Hovedmedlem katteier:    kr 175
 • Familiemedlem:                kr 100
 • Støttemedlem:                 kr 100

Innbetales til:

Kontonummer: 9230 16 09193

VIPPS

VIPPS: 570252

Forfall: 31. januar 2021   –  Merk med type medlemskap og navn

En veldig god idé er å tilby medlemskap til deres kattungekjøpere.

 • Medlemskapet løper fra kontingenten er innbetalt.
 • Innbetalt kontingent etter 1. november gjelder for påfølgende år.
 • Familiemedlem må ha samme adresse som et Hovedmedlem.
 • Hovedmedlem har stemmerett i klubbsaker.

Kontakt kasserer hvis du lurer på noe.

Nytt medlem?

Du finner informasjon på denne siden, og innmeldingskjemaet her.