Nytt om vaksiner

Vaksinering av kattunger: grunnvaksinering

Det internasjonale smådyrveterinærforbundet WSAVA har nå i 2024 oppdatert retningslinjene for vaksinering av katter.  Det viktigste er at kattunger bør vaksineres når de er 8, 12 og 16 uker. Den obligatoriske grunnvaksineringen er for å opparbeide immunologisk beskyttelse mot herpes, calici og parvovirus – kjernevaksinene.

Standard anbefaling med tre vaksinedoser gjelder de aller fleste oppdrettere

vaksiner WSAVA

WSAVA 2024

MDA: mors antistoffer som kattungene får i seg via morsmelken. Det lyserøde feltet viser det viktige tidsvinduet når kattungen begynner bli sårbar for infeksjon og samtidig er mottakelig for vaksine.

Les vår artikkel med oppdaterte råd

FIFe MCO verdensvinnere

FIFe World Winner – verdensvinnere – kåres under World Winner Show

FiFe har i disse dager vedtatt endringer i Standarden for Maine Coon. Vi legger den ut straks den er klar. Nåværende standard finner du på FIFes nettside.

I anledningen av dette har klubben gjort et stykke arbeid med å finne frem alle verdensvinnerne i FIFe tilbake til 1999.

Vi syns vi ser at det er noe mer variasjon i type de første årene, noe som er naturlig for en naturrase. Øyne og ører er relativt stabile, mens snutepartiene har blitt større og kraftigere. Vi finner heller ikke de mest ekstremtypete kattene blant verdensvinnerne. Vi håper oppdrettere vil fortsette forvalte vår vakre rase med fokus på balanse og harmoni.

Ta en titt på de historisk flotte kattene og nyt:

Oversikt over alle Maine Coon FIFe verdensvinnere

Neste World Winner Show avholdes her i Norge 2.-3. november i Sandefjord

WW’98’00’01 Guldfakse’s Chief Two Moons MCO d 23 er en av de aller mest kjente verdensvinnere, og han ligger bak i mange stamtavler i dag:

Helse og god dyrevelferd står sentralt i ALT Maine Coon-ringen i Norge jobber for

Et av de aller viktigste verktøyene for å få til dette er gode helsedata samt mulighet for å overvåke disse dataene over tid. Vi har derfor inngått et formelt samarbeid med DyreID for å få tilgang til helsedata på vår rase gjennom Pyramidion.

Det er derfor helt avgjørende at kattene våre blir registrert hos DyreID. Avtalen innebærer  også at vi får kostnadsfrie eierskifter inntil katten er 6 måneder, samt at de som velger å bruke NRR Chip og registrering i Min Katt får redusert kostnad for å tilleggsregistrere i DyreID.

 • Oppdretteravtalen om gratis eierskifte og redusert tilleggsregistrering vil bli tilbudt alle NRR oppdrettere og er uavhengig av rase. Både DyreID og Maine Coon-ringen anser dette som en løsning som er til beste for alle rasekatter.
 • Avtalen vedrørende bruk av diagnosedata fra Pyramidion, som kun gjelder Maine Coon, sikrer at vi i raseringen nå får tilgang til relevante helsedata i vår RAS. Vi får dermed tilgang til et viktig verktøy for en kontinuerlig overvåkning av rasen og dermed kunne gjøre tilpasninger av RAS (Rasespesifikk AvlsStrategi) og avlsanbefalinger inn i fremtiden. For å få en god oversikt over helsestatus, samt legge til rette for gode avlsanbefalinger, er det helt essensielt at vi har relevante data i bunn. Maine Coon-ringen i Norge tar sikte på å oppdatere vår RAS med helsedata fra Pyramidion i løpet av sommeren 2024.
 • Chipen fra DyreID inkluderer også en unik landskode, og kattene våre er derfor også søkbare i utlandet gjennom Europetnet.
 • Mattilsynet og Veterinærinstituttet har også understreket viktigheten av å ha ett nasjonalt register i forbindelse med smittesporing. DyreID samarbeider allerede med Veterinærinstituttet og Mattilsynet om overvåkning av smittsomme sykdommer og zoonoser, og DyreID kan dermed varsle alle landets dyreeiere om eventuelle utbrudd. Flere registre fra ulike tilbydere vil kunne komplisere dette arbeidet. Maine Coon-ringen ønsker derfor at våre medlemmer tar et bevisst valg her med tanke på å sikre den nasjonale dyrehelsen.
 • I det nye forordningsforslaget om nye EU-standarder for sporing, oppdrett, pass og håndtering av hunder og katter i avlsvirksomheter, dyrebutikker og dyrepensjonat er nettopp gode nasjonale ID-registre en forutsetning, og det blir et krav om at disse nasjonale databasene kan utveksle ID-data på tvers. Europetnet, som DyreID har driftet siden 2018, nevnes nettopp som eksempel på dette. Dette EU-forslaget er for tiden på høring i EU, men vedtas dette kan man anta det vil bli gjeldende også for Norge i nær fremtid.

DyreID har i de senere år blitt en ledende aktør innen ID-merking i hele Europa. De drifter den sentrale Europeiske plattformen for ID-merkede kjæledyr, Europetnet, med mer enn 100 millioner kjæledyr registrert. DyreID har også signert avtale med både Frankrike og Danmark om innsamling av diagnosedata gjennom helseplattformen Pyramidion, og målet er at plattformen skal bli en felles standard for hele Europa.

Kontingent 2024

Det er nå tid for å betale medlemskontingent for 2024

Styret vedtok uendrede satser for 2024.

Dere kan betale via VIPPS eller kontonummer.

 • Hovedmedlem oppdrett:  kr 300
 • Hovedmedlem katteier:    kr 200
 • Familiemedlem:                kr 100
 • Støttemedlem:                 kr 100

VIPPS

VIPPS: 570252

Kontonummer: 1506 62 21749

Forfall: 31. desember 2023   –  Merk med type medlemskap og navn

Har dere spørsmål om kontingent og medlemskap er det bare å kontakte kasserer.

En veldig god idé er å tilby medlemskap til deres kattungekjøpere.

 • Medlemskapet løper fra kontingenten er innbetalt.
 • Innbetalt kontingent etter 1. november gjelder for påfølgende år.
 • Familiemedlem må ha samme adresse som et Hovedmedlem.
 • Hovedmedlem har stemmerett i klubbsaker.

Nytt medlem?

Du finner informasjon på denne siden, og innmeldingskjemaet her.

Kontingent 2023

Det er nå tid for å betale medlemskontingent for 2023

Vi har justert kontingenten for neste år litt, ut fra ønsker om aktiviteter og prisstigning ellers.
Dere kan betale via VIPPS eller kontonummer.

 • Hovedmedlem oppdrett:  kr 300
 • Hovedmedlem katteier:    kr 200
 • Familiemedlem:                kr 100
 • Støttemedlem:                 kr 100

VIPPS

VIPPS: 570252

Kontonummer: 1506 62 21749

Forfall: 31. desember 2022   –  Merk med type medlemskap og navn

Har dere spørsmål er det bare å kontakte oss.

En veldig god idé er å tilby medlemskap til deres kattungekjøpere.

 • Medlemskapet løper fra kontingenten er innbetalt.
 • Innbetalt kontingent etter 1. november gjelder for påfølgende år.
 • Familiemedlem må ha samme adresse som et Hovedmedlem.
 • Hovedmedlem har stemmerett i klubbsaker.

Nytt medlem?

Du finner informasjon på denne siden, og innmeldingskjemaet her.

Dominante blåøyde Maine Coon (DBE)

På FIFe’s GA i 2021, ble det vedtatt at blå øyne ikke er tillatt i Maine Coon-rasen når man snakker om katter uten hvitt eller mindre mengder hvitt (EMS kode 09).
Forslaget var utarbeidet av FIFe’s Breed Council for Maine Coon, og ble presentert av BRC på FIFe’s GA.
Forslaget kom som en direkte konsekvens av at man i flere år har sett at flere og flere Maine Coon katter med lite eller uten hvitt og blå øyne ble avlet frem, og spredd i den ordinære avlspopulasjonen. Man observerte også at flere av disse kattene hadde en noe spesiell fenotype, med vidt plasserte øyne, en indre øyekrok som var mindre synlig og bredere neserygger.

Les hele artikkelen her: Dominante blåøyde Maine Coon (DBE)