Kontingent 2019

Det er tid for å betale medlemskontingent for 2019!

 • Hovedmedlem Oppdretter   kr 150
 • Hovedmedlem Katteeier       kr 100
 • Familiemedlem                       kr 50
 • Støttemedlem                          kr 75
 • Prøvemedlem:  oppdrettere kan gratis melde inn kattekjøpere ut kalenderåret

Kontingenten innbetales til kontonummer: 9230 16 09193 – kontakt kasserer hvis du lurer på noe.

NB: Nytt kontonummer fra 2019!  9230 16 09193

Frist for betaling er 31. mars, men gjerne så snart som mulig.

Medlemmer som har betalt for både 2017 og 2018 får kontingentfritak i 2019. Dette er fordi vi ikke fikk gitt ut noen medlemsblader i 2018, og derfor ikke innkrevde kontingent fra medlemmer som hadde betalt året før.

 • Medlemskapet løper fra kontingenten er innbetalt.
 • Innbetalt kontingent etter 1. november gjelder for påfølgende år.
 • Familiemedlem må ha samme adresse som et Hovedmedlem.
 • Hovedmedlem har stemmerett i klubbsaker.

Nytt styre valgt på Årsmøte 2018-2019

Valgkomitéen har telt opp alle gyldige stemmer fra forsinket årsmøte/valg 28. januar 2019.

Nytt styre 2019-2020

 • Leder 2017-2019:  Solveig Iglebæk
 • Nestleder 2019-2020: Torhild Birkeland
 • Kasserer 2017-2019:  Monica Ørbakk
 • Sekretær 2019-2020:  Anne Marit Berge
 • Styremedlem 2019-2019: Line Edvartsen
 • Styremedlem 2019-2020: Monica Alterskjær Sundset
 • Varamedlem 2017-2019: Gudrun Sørensen Wulff
 • Varamedlem 2019-2020: Ingebjørg Sigurdsdotter Helle

For kontakt bruk gjerne vår felles epostadresse.

Valgkomité 2019-2020

 • Ann Jeanette Mulelid (2017-2019)
 • Mona Seterdal (2017-2019)
 • Ragnhild Fenne Birkelid (2019-2020)

Vi gratulerer!

Nytt styre valgt på årsmøtet 2017

Valgkomitéen har telt opp alle gyldige stemmer fra årsmøte/valg 13. november 2017.

Nytt styre 2017-2018

 • Leder 2017-2019:  Solveig Iglebæk
 • Nestleder 2016-2018:  Vigdis Gundersen Kidd
 • Kasserer 2017-2019:  Monica Ørbakk
 • Sekretær 2016-2018:  Anne Marit Berge
 • Styremedlem 2017-2019: Torhild Birkeland
 • Styremedlem 2017-2018: Monica Alterskjær Sundset
 • Varamedlem 2017-2019: Gudrun Sørensen Wulff
 • Varamedlem 2016-2018: Rita Aspvik

For kontakt bruk gjerne vår felles epostadresse.

Valgkomité 2017-2018

 • Connie Skeie (2016-2018)
 • Anne Helene Lund (2016-2018)
 • Ann Jeanette Mulelid (2017-2019)
 • Mona Seterdal (2017-2019)

Vi gratulerer!

Det ble også enstemmig vedtatt et tillegg i våre vedtekter § 3:

Medlemmer skal ha forsvarlig dyrehold, etter retningslinjene til enhver tid gitt i Dyrevelferdsloven, Mattilsynets retningslinjer, og NRR og FIFes reglement for oppdrett og kattehold. Medlem i raseringen som bryter eller misligholder disse retningslinjene, vil kunne bli ekskludert fra klubben.

 

Årsmøte 2017

Årsmøte og valg avholdes mandag 13. november 2017.

Vi bruker Facebook med lukket arrangement for diskusjoner, og epost for medlemmer som ikke ønsker ha konto på Facebook.

Sakspapirer og valglister sendes ut innen 6. november.

Har du lyst til å engasjere deg i klubbarbeid?

Dersom du har forslag til kandidater, eller du selv kan tenke deg å stille som kandidat i styret eller valgkomité, så meld fra til Valgkomitéen på epost.

Fra våre vedtekter:

Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet. Det holdes innen utgangen av november hvert år. Stemmerett har alle hovedmedlemmer over 16 år som har betalt årsavgift senest en måned før møtet, og har vært medlem i minst 3 mnd., samt æresmedlemmer. Innkalling til årsmøtet sendes ut minst to uker i forkant. Forslag til vedtak på årsmøtet må være styret i hende senest to uker før årsmøtet skal avholdes. Forslag om endring av vedtekter krever minst ¾ flertall for å vedtas. Andre saker krever simpelt flertall.

Årsmøtet velger styrerepresentanter og valgkomite. Styrets leder, kasserer, 1 styremedlem og 1 varamedlem velges i år med oddetall, resten av styret velges i år med partall. Valgkomiteen består av 2-3 personer som sitter i 2 år, men velges slik at minst ett medlem overlapper de(n) andre.

Medlemssider innlogging

Seminar for oppdrettere 30.sep-1.okt 2017

Vi arrangerer seminar!

Lørdag 30. september og søndag 1. oktober, i lokaler på NMBU, Ås. Se kart lenger ned.

Seminaret er åpent for alle Maine Coon-oppdrettere, og også andre interesserte med andre raser. Man behøver ikke være registrert oppdretter for å delta. Det er kort påmeldingsfrist, og vi kan ta i mot maksimalt 40 påmeldte.

 

Temaer og forelesere

Programmet er snart klart, og vi har blant annet følgende på agendaen:

Lørdag 30. september  –  09:30-18:00: 

Foredrag “Øyesykdom hos Maine Coon” (entropion og mer) av veterinær og autorisert øyelyser Ruth Anne Aas fra Anicura Jeløy Dyreklinikk.

Foredrag “Avl og genetikk” av doktorgradsstipendiat Maria Henden Kjetså, som står bak Avlsbloggen, om avlsarbeid og hvordan nå avlsmål

Representant fra Agria dyreforsikring snakker om forsikring av avlsdyr og Agria Breeder’s Club.

Maine Coons historie – kort introduksjon

Kort innledning om fargegenetikk, som forberedelse til søndagsøkten.

 

Søndag 1. oktober  –  10:00 – 16:00:

Workshops – med kortere innlegg, diskusjon og oppgaver

1. Bruk av PawPeds som verktøy

Ta med egen PC for best utbytte av denne økten

Introduksjon: Anne Marit Berge – opprette bruker, velge «vis helseresultat», sende inn informasjon

spørsmål og oppgaver, veiledning og hjelpe hverandre

2. Fôrvertordningen – muligheter, erfaringer og fallgruver: hvordan få til best mulige løsninger for både oppdrettere og fôrverter

Innledere: Trine Hegna og Solveig Iglebæk

Debatt og/eller gruppeoppgave om hvordan få til enda bedre avtaler? Hva vil du legge mest vekt på?

3. Fargegenetikk

Innleder: Bettina Bachmann om “Avl på helhvite katter“.

Diskusjon, oppgaver og konkurranse

 

Vi får også innlegg av Trine Hegna fra Hill’s, “Nyresykdom hos katt

 

Det blir enkel lunsj begge dager inkludert, og kaffe og te underveis gjennom dagen.

Det kan også være aktuelt å samles til fellesmiddag lørdag kveld, for de som ønsker det. Det betales i så fall utenom, av hver enkelt.

 

Påmelding:

Bindende påmelding så snart som mulig – vi har ennå ledige plasser! Betaling av påmeldingsavgift til klubbens konto. 1208 28 31701

Påmeldingen gjelder fra betalingen er mottatt. Begrenset antall til 40 påmeldte.

For medlemmer i Maine Coon-ringen: kr 400

For oppdrettere som ikke er medlem: kr 600

Det inkluderer lunsj, og kaffe/te gjennom dagen. Husk å si fra om eventuelle allergier og matintoleranser ved påmelding.

Eventuelle utenlandske deltagere betaler i norske kroner: IBAN: NO87 1208 2831 701 – BIC/SWIFT: DNBANOKKXXX

Et eventuelt overskudd går tilbake til klubben og flere aktiviteter.

 

Påmelding på epost til klubben samtidig med innbetaling

 

Hvordan kommer man seg til NMBU, Ås?

Med bil: Avkjørsel 18 fra E6, så er det kort vei til lokalene.

Med tog: Ås stasjon, derfra er det ca 25 min å gå eller en kort taxitur bort til campus

Fra Gardermoen: Man kan ta toget til Ås, eller FlybussExpressen til Korsegården holdeplass, den ligger ved E6 avkjørsel 18, og derfra er det en spasertur på ca 20 minutter bort.

Det kan sikkert ordnes med at de som kommer med bil hjelper til og henter folk fra toget eller flybussen.

Overnatting:

Thon hotell på Ski ligger ikke langt unna. Det går buss mellom Ås og Ski forholdsvis ofte.

For deg som har bil:

Vestby hotell og gjestegård 11 minutter med bil til Ås. Vi har 5 enkeltrom reserverte natten lørdag-søndag til kr 643 pr natt: Meld fra ved bestilling om du ønsker ett av disse. Ønsker du overnatting allerede fra fredag, så må den ekstra natten bestilles i tillegg.

Drøbak har også overnattingssteder.

Vi ønsker alle Maine Coon-oppdrettere velkommen!

Annonsere i vårt medlemsblad

Det er mulig å annonsere i vårt medlemsblad, som kommer ut to ganger i år (2017).

Priser

Annonser fra kommersielle aktører

 • Helside: 1000 NOK
 • Halvside: 500 NOK

 

Annonser fra klubbens oppdrettere

 • Avlshann, kull/kattunger og omplassering: Gratis for klubbens medlemmer
 • Profilering av oppdrettet med helside sist i bladet: 150 NOK

 

Ta kontakt med medlemsbladets redaksjon eller webmaster med informasjon og forespørsel. I enkelte tilfelle kan vi være behjelpelige med utforming av annonser.

Kontingent 2017

Maine Coon-ringens styre har fastsatt kontingent for 2017.

Kontingentsatser:

 • Hovedmedlem Oppdretter:   kr 150
 • Hovedmedlem Katteeier:      kr 100
 • Familiemedlem:                     kr 50
 • Støttemedlem:                        kr 75

Familiemedlem må ha samme adresse som et Hovedmedlem. Hovedmedlem har stemmerett i klubbsaker.

Innbetalt kontingent etter 1. november gjelder for påfølgende år. Medlemskapet løper fra kontingenten er innbetalt.

Du kan allerede nå betale inn kontingenten for 2017!

Kontingenten innbetales til kontonummer: 1208 28 31701 (NB: Nytt nummer fra 9. okt 2015) – kasserer Katrine Bruerberg Karlsen.

Prøvemedlem: Oppdrettere kan gratis melde inn kattekjøpere ut kalenderåret. Se mer informasjon om Prøvemedlemskap

Våre medlemmer har adgang til Medlemsportalen. Der fins informasjon for medlemmene, flere artikler og utgitte Medlemsblader. Er du medlem og ennå ikke har mottatt brukernavn og passord, kontakt webmaster. Det samme gjelder hvis du har problemer med innloggingen.

Medlemssider info

 

Nytt styre valgt på årsmøte 2016

Valgkomitéen har telt opp alle gyldige stemmer fra årsmøte/valg 24. oktober 2016.

Nytt styre 2016-2017

 • Leder 2016-2017:  Cathrin Møllerop
 • Nestleder 2016-2018:  Vigdis Gundersen Kidd
 • Kasserer 2016-2017:  Katrine Bruerberg Karlsen
 • Sekretær 2016-2018:  Anne Marit Berge
 • Styremedlem 2016-2018: Solveig Iglebæk
 • Styremedlem 2016-2017: Monica Ørbakk (Hestad)
 • Varamedlem 2016-2018: Rita Aspvik
 • Varamedlem 2016-2017: Grethe Svendsen

For kontakt bruk gjerne vår felles epostadresse.

Valgkomité 2016-2017

 • Connie Skeie (2016-2018)
 • Anne Helene Lund (2016-2018)
 • Nina Instefjord (2016-2017)

Vi gratulerer!

Årsmøte 2016

Årsmøte og valg avholdes mandag 24. oktober 2016.

Vi bruker Facebook med lukket arrangement for diskusjoner, og epost for medlemmer som ikke ønsker ha konto på Facebook.

Sakspapirer og valglister sendes ut innen 7. oktober.

Har du lyst til å engasjere deg i klubbarbeid?

Dersom du har forslag til kandidater, eller du selv kan tenke deg å stille som kandidat i styret eller valgkomité, så meld fra til Valgkomitéen på epost.

Fra våre vedtekter:

Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet. Det holdes innen utgangen av november hvert år. Stemmerett har alle hovedmedlemmer over 16 år som har betalt årsavgift senest en måned før møtet, og har vært medlem i minst 3 mnd., samt æresmedlemmer. Innkalling til årsmøtet sendes ut minst to uker i forkant. Forslag til vedtak på årsmøtet må være styret i hende senest to uker før årsmøtet skal avholdes. Forslag om endring av vedtekter krever minst ¾ flertall for å vedtas. Andre saker krever simpelt flertall.

Årsmøtet velger styrerepresentanter og valgkomite. Styrets leder, kasserer, 1 styremedlem og 1 varamedlem velges i år med oddetall, resten av styret velges i år med partall. Valgkomiteen består av 2-3 personer som sitter i 2 år, men velges slik at minst ett medlem overlapper de(n) andre.

Medlemssider innlogging