Helse

Fokus på helse i rasen

Maine Coon er en naturrase og er i utgangspunktet ikke mer syk enn andre katteraser. I all raseavl vil det likevel være enkelte lidelser som er mer typisk innen rasen, siden man avler på et begrenset utvalg dyr. Oppdrettere som jobber for rasens beste forsøker minske forekomst av slike sykdommer eller om mulig få dem avlet helt vekk fra rasen.

Helse: Arv eller miljø?

Som med så mye annet har både arv (genene) og miljø (omgivelser, fôr og stell) innflytelse på helsen til kattene. Arv kan oppdrettere påvirke i sitt avlsarbeid, og miljøet kan alle katteeiere gjøre sitt beste for å få ideelt.

Fire arvelige lidelser med helseprogram

Det er fire arvelige lidelser som kan ramme Maine Coon og som oppdrettere har fokus på – klikk på hver enkelt for å lese mer:

For disse fire fins det Helseprogram for oppdrettere, drevet av den uavhengige organisasjonen PawPeds. Oppdrettere som følger helseprogrammene tester sine avlskatter for å minske forekomsten av sykdommene. Alle testresultater fra helseprogrammene ligger under kattens side i PawPeds.

Entropion

Entropion er en lidelse der øyelokket til katten ruller seg inn mot øyets hornhinne, og forårsaker irritasjon og smerte. Primær (arvelig) entropion kommer av ekstremavl, mens sekundær (ervervet) entropion kan komme av infeksjon eller skade. Lidelsen må behandles kirurgisk.

Tenner og tannkjøtt

Mange katter i dag har problemer med tenner og tannkjøtt. Dette rammer alle raser og huskatter også. Det finnes flere forskjellige sykdommer i munnhule.

 

Smittsom sykdom

Katter er ikke flokkdyr, og har et mer sårbart immunsystem enn for eksempel menneske og hund. Miljø og omgivelser har derfor stor påvirkning på katters helse. De kan være utsatt for smitte fra en rekke virus, bakterier og parasitter, og god hygiene og forholdsregler er nødvendige når man har flere katter sammen.

Noen viktige sykdommer bør alle katter vaksineres mot, etter veterinærens og NRRs anbefalinger.

Sykdommer knyttet til immunsystemet

Immunsystemet er påvirket av både arv og miljø.

Stress og mistrivsel går ut over kattens immunforsvar, og man har blant annet observert hyppigere forekomst av urinveislidelser, FLUTD, hos katter som opplever stress.

For høy innavl kan føre til problemer med immunforsvar og sykdom som følge av innavlsdepresjon som kan gi problemer med sykdommer knyttet til immunsystemet: kreft, FIP-risk, astma/allergier, munnhulesymptomer og annet.

 

Comments are closed.