Bekymring for ekstremtype

I vår RAS kapittel 5 tar vi opp eksteriør og økende bekymring for overdrevne eksteriørtrekk – ekstremtype.

Det synes som det generelt nå er en økende bekymring i flere katteorganisasjoner over at Maine Coon rasen utvikler seg i feil retning i forhold til gjeldende standard.

Maine Coon Breed Advisory Committee (BAC) i GCCF* har nylig sendt et brev til sine dommere vedrørende bekymringer over en økende tendens av importerte Maine Coon som de mener ikke lengre er i henhold til deres egen rasestandard. I brevet ber de sine dommere om å være særskilt oppmerksomme på en del punkter som tilsier at dette er direkte feil i forhold til standarden, og ber dem om å ikke favorisere disse kattene når de er på dommerbordet.

* GCCF: The Governing Council of the Cat Fancy, er et katteregister etablert i 1910 og den største organisasjonen som registrerer rasekatter i Storbritannia.

Bevare rasen og unngå ekstremtype

BAC i GCCF mener det er viktig at Maine Coon rasen skal være en stor og solid «working cat», med både en pels og en fremtoning som tilsier at bakgrunnen til rasen er en gårdskatt med gode jaktegenskaper. BAC sier videre at det er en overordnet balanse i hele fenotypen som er nøkkelen til å bevare rasen slik.

Hele skrivet:

GCCF warning to judges on Maine Coon extreme type

GCCF on Maine Coon

Noen av de første Maine Coon og noen fra i dag: Maine Coon er vakrest når vi unngår ekstremtype.