Omplassering

Hvorfor omplassering?

Det er dessverre flere grunner til at man iblant må omplassere voksne katter. En viktig årsak er antall katter i et hjem. En annen er hver katts trivsel.

  • For mange katter i ett hjem gir forhøyet smitterisiko, både direkte og indirekte gjennom stress
  • Enkelte avlskatter vil endre atferd etter kastrering, og ikke klare tilpasse seg nytt liv i flokken
  • Noen katter trives best som enekatt eller sammen med én annen katt de liker
  • Enkelte katter planlagt brukt i avl kan likevel ikke brukes på grunn av f eks helseproblemer
  • Oppdrettere som ønsker jobbe for rasens utvikling videre velger avkom å avle på i neste generasjon, og kan ikke beholde alle kastratene selv på grunn av det totale antall katter i hjemmet
  • Noen katter vil blomstre opp og trives mye bedre med all oppmerksomheten i en familie, i stedet for alltid å ha konkurranse i et travelt katteri der det bor mange katter

Å overta en omplasseringskatt er litt annerledes enn å adoptere en kattunge på 12-16 uker. En voksen katt har utviklet personlighet, og man må bruke tid på å bli kjent med katten, og å la katten bli kjent med sin nye familie og sitt nye hjem.

Mange har nøye krav til omplasseringshjemmet, nettopp fordi katten har spesielle behov og oppdretteren vet hva katten trenger. Noen katter egner seg i barnefamilier, andre ikke, noen fungerer fint sammen med hund og andre dyr mens det for andre vil forårsake stress. Snakk med hver enkelt oppdretter om hva den aktuelle katten har behov for.

De fleste tar en kjøpesum for katten, for å sikre seriøse henvendelser, og for å dekke kastrering, vaksiner og kanskje noe utstyr som følger med katten.

Voksne katter som vurderes omplassert

Det er for tiden ingen katter til omplassering.

Klubbens medlemmer kan legge ut annonse på denne siden. Kontakt webmaster med informasjon om katten.

 

Kontakt oss på

 

Comments are closed.