HCM

HCM – hypertrofisk kardiomyopati

HCM er den vanligste hjertelidelsen for katter. Omtrent 5 % – 15 % av de fleste katteraser og også huskatter vil kunne rammes av sykdommen. Det gjelder også Maine Coon.

Mange av HCM-tilfellene hos Maine Coon kunne kobles til en mutasjon oppdaget i 2005, HCM1-DNA A31P som ligger på et gen som heter MyBPC3. For MCO-oppdrettere i NRR er det obligatorisk for avlskatter å ha kjent status for denne mutasjonen for å unngå dobling, og vi ser i dag at svært få katter har denne mutasjonen, og at HCM-tilfeller nå som oftest har annen genetisk årsak. Det mest typiske er at sykdommen debuterer når katten er 4,5 til 5 år gammel (Follby 2022).

HCM-helseprogrammet

Dette programmet ble startet av den svenske raseringen Maine Coon-katten i 2004, for å bekjempe hjertelidelsen HCM. Programmet administreres nå av den ideelle, uavhengige organisasjonen PawPeds.

Ultralyd: Innsendte resultater fra de samarbeidende hjertespesialister/kardiologer legges inn i helsedatabasen, og senere i den åpne stamtavledatabasen.

DNA-prøvesvar: kan sendes inn fra hver enkelt katteeier, og i databasen skilles det mellom prøver tatt av veterinær med ID-kontroll og private tester gjort selv.

Helseprogrammets anbefalinger for testing:

 • Ultralydscanning hos godkjent hjertespesialist før avl og gjentatt minimum etter at katten er fylt 5 år
 • DNA-test for A31P-mutasjonen i genet MyBP C3 som gir forhøyet risiko for HCM (obligatorisk i NRR)

Avlsanbefalinger:

 • Katter med HCM-diagnose (ultralyd) skal ikke brukes i avl
 • Katter som har to kopier av A31P (homozygot positive etter DNA-test) skal ikke brukes i avl
 • Katter som har en kopi av A31P (heterozygote etter DNA-test) skal kun pares med katt fri (N/N) for A31P

Siden programmet ble startet har det blant oppdrettere som deltar blitt færre katter med HCM. Det viser at tiltakene hjelper. A31P som da den ble oppdaget fantes hos 20-40 % av alle MCO fins nå kun hos færre enn en prosent.

Ultralyd

En veterinær med spesialistutdanning på hjertesykdom (kardiolog) kan med ekkokardiogram (ultralyd) av hjertet se etter symptomer på HCM og annen hjertesykdom. I Norge fins pr 27. mai 2023 ni veterinær kardiologer som har godkjenning av helseprogrammet, med spesiell trening i HCM-undersøkelse på katt.

 • Inge Vogt Engeland, Gvarv
 • Per Jørgen Engum, Stjørdal
 • Vivi Hjelset, Bergen
 • Ingunn Holm, Fredrikstad
 • Ann Kristin Solvang, Moss
 • Katarina Storli, Oslo/Akershus – også enkelte andre Evidensia-klinikker i Norge
 • Ine Sund, Trondheim
 • Liva Vatne, Nydalen, Oslo
 • Thomas Øyo, Bergen

De gir lavere pris på den avanserte ultralydundersøkelsen, som en del av støtten til programmet. Spesialistene advarer mot å stole på resultater fra veterinærer uten spesialutdanning i kardiologi. Ultralyd må utføres av en erfaren og godkjent screener.

Siden det mest typiske er at sykdommen først oppstår når katten er 4-5 år gammel, er det svært viktig at ultralydundersøkelsene gjøres ikke bare før avl/første paring, men gjentatte ganger med siste sjekk etter at katten er fylt 5 år. Alle undersøkelser fra veterinærene listet opp over vil registreres offentlig på kattens navn i PawPeds stamtavledatabase, der alle kan kontrollere teststatus.

Kardiologer i Norge: PP-godkjente (oransj), andre kardiologer (gul), klinikker i kjeder som har ansatt kardiolog som kan reise på forespørsel.

DNA

HCM1-A31P-mutasjonen gir forhøyet risiko. Mer om hvor man kan ta DNA-prøven.

Oppdrettere i NRR er pliktig å teste avlskatter så de har kjent status for denne risikomutasjonen. Dersom dine katter er DNA-testet for A31P (HCM1), send inn til registrator for å få resultatene inn i PawPeds database. Kjøper du katt fra oppdrett utenfor NRR så pass på at du får med attest på DNA-resultat for katten.

Man vet også at det må finnes flere hittil uoppdagede genetiske årsaker til HCM, og antagelig vil det oppdages nye mutasjoner i fremtiden som kan DNA-testes før avl.

Arvegang for HCM-A31P mutasjonen

A31P-mutasjonen som ligger i genet MyBPC3 gir økt risiko for HCM, og spesielt for de som har to kopier av det, de homozygot positive.  Alle avlskatter i NRR må ha kjent status for A31P, og katter med én kopi av mutasjonen (heterozygot positive) – må kun pares med katter fri for A31P, N/N.

Paring av to heterozygote katter (N/A31P) er ikke tillatt i NRR.

Oppsummering av forskningen på A31P og HCM A31P-status
totalt N/N N/HCM HCM/HCM
TOTALT katter med i studiene 883 590 247 46
Antall katter m HCM-diagnose ved ultralyd 67 23 18 26
Risiko for HCM før fylte 4 år, tall fra forskningen N/N 3,90 % N/HCM 7,03 % HCM/HCM 56,52 %
Anslått risiko for HCM i løpet av livet ca 5 % ca 10 % over 75 %

Det vanligste for HCM i dag er at sykdommen debuterer eller oppdages når katten er 4-5 år gammel.

Gullstandard for å minske forekomst av HCM hos Maine Coon: Både gjentatt ekkokardiogram av hjertet og DNA-testing med gradvis utfasing av A31p-mutasjonen er nødvendig.

Siden DNA-testing av A31p ble mulig i 2006 og innføring av obligatorisk kjent status ble vedtatt i NRR fra 2015 er A31p i dag sjelden.

Videre lesning

PawPeds nettsider om HCM og helseprogrammet

A31P DNA-test og HCM-sykdom hos Maine Coon, fra NRRs Helseutvalg, Berge 2014

Informasjon om HCM forskningsprogrammet ved Sveriges Lantbruksuniversitet. Professor Jens Häggström er faglig ansvarlig for PawPeds helseprogrammet, og ved å delta vil du også bidra til forskning.

 

Forskningsrapporter i full-tekst

Disse er på engelsk og ikke så lette å lese, men legger grunnlaget for kunnskapen om sykdommen og den kjente mutasjonen.

 

 

Comments are closed.