HCM

HCM – hypertrofisk kardiomyopati

HCM er den vanligste hjertelidelsen for katter. Det gjelder både huskatter og rasekatter. Hos en del raser har man sett overhyppighet av sykdommen, blant annet hos Maine Coon. Omtrent 5 % – 15 % av Maine Coon vil kunne rammes av sykdommen. Halvparten av tilfellene kan knyttes til en mutasjon det er lett å teste, og å avle seg vekk fra. Den kalles A31P og ligger på et gen som heter MyBPC3.

HCM-helseprogrammet

Dette programmet ble startet av den svenske raseringen Maine Coon-katten i 2004, for å bekjempe hjertelidelsen HCM. Programmet administreres nå av den ideelle, uavhengige organisasjonen PawPeds.

Ultralyd: Innsendte resultater fra de samarbeidende hjertespesialister/kardiologer legges inn i helsedatabasen, og senere i den åpne stamtavledatabasen.

DNA-prøvesvar: kan sendes inn fra hver enkelt katteeier, og i databasen skilles det mellom prøver tatt av veterinær med ID-kontroll og private tester gjort selv.

Programmets anbefalinger for testing:

 • Ultralydscanning hos godkjent hjertespesialist ved:
  • 1 år
  • 2 år
  • 3 år
  • 5 år
  • 8-9 år
 • DNA-test for A31P-mutasjonen i genet MyBP C3 som gir forhøyet risiko for HCM

Avlsanbefalinger:

 • Katter med HCM-diagnose (ultralyd) skal ikke brukes i avl
 • Katter som har to kopier av A31P (homozygot positive etter DNA-test) skal ikke brukes i avl
 • Katter som har en kopi av A31P (heterozygote etter DNA-test) skal kun pares med katt fri (N/N) for A31P

Siden programmet ble startet har det blant oppdrettere som deltar blitt færre katter med HCM. Det viser at tiltakene hjelper.

Ultralyd

En veterinær med spesialistutdanning på hjertesykdom (kardiolog) kan med ekkokardiogram av hjerte se etter symptomer på HCM og annen hjertesykdom. I Norge fins pr 1. juli 2015 seks kardiologer med godkjenning av helseprogrammet, med spesiell trening i slik undersøkelse.

 • Per Jørgen Engum, Stjørdal
 • Ingunn Holm, Fredrikstad
 • Katarina Storli, Akershus
 • Vivi Sunde, Bergen
 • Liva Vatne, Oslo
 • Thomas Øyo, Bergen

De gir lavere pris på den avanserte ultralydundersøkelsen, som en del av støtten til programmet. Spesialistene advarer mot å stole på resultater fra andre veterinærer uten slik spesialutdanning. Ultralyd må utføres av en erfaren og godkjent screener.

DNA

HCM1-A31P-mutasjonen gir forhøyet risiko. Mer om hvor man kan ta DNA-prøven.

Dersom dine katter er DNA-testet for A31P (HCM1), send inn til registrator for å få resultatene inn i PawPeds database.

Arvegang for HCM-A31P mutasjonen

A31P-mutasjonen som ligger i genet MyBPC3 gir økt risiko for HCM, og spesielt for de som har to kopier av det, de homozygot positive.

Alle avlskatter må ha kjent status for A31P, og katter med én kopi av mutasjonen (heterozygot positive) – må kun pares med katter fri for A31P, N/N.

Paring av to heterozygote katter (N/A31P) er ikke tillatt i NRR.

 

Oppsummering av forskningen på A31P og HCM A31P-status
totalt N/N N/HCM HCM/HCM
TOTALT katter med i studiene 883 590 247 46
Antall katter m HCM-diagnose ved ultralyd 67 23 18 26
Risiko for HCM før fylte 4 år, tall fra forskningen N/N 3,90 % N/HCM 7,03 % HCM/HCM 56,52 %
Anslått risiko for HCM i løpet av livet ca 5 % ca 10 % over 75 %

 

Gullstandard for å minske forekomst av HCM hos Maine Coon: Både DNA-testing med gradvis utfasing av mutasjonen, og gjentatt ekkokardiogram av hjertet er nødvendig.

Videre lesning

PawPeds nettsider om HCM og helseprogrammet

A31P DNA-test og HCM-sykdom hos Maine Coon, fra NRRs Helseutvalg, Berge 2014

Informasjon om HCM forskningsprogrammet ved Sveriges Lantbruksuniversitet. Professor Jens Häggström er faglig ansvarlig for PawPeds helseprogrammet, og ved å delta vil du også bidra til forskning.

IG Herzgesunde Katzens sammenstilling av tall fra PawPeds (på engelsk)

Forskningsrapporter i full-tekst

Disse er på engelsk og ikke så lette å lese, men legger grunnlaget for kunnskapen om sykdommen og mutasjonen.

 

 

Comments are closed.