Hvordan bli oppdretter?

Hvordan blir man oppdretter?

For å bli oppdretter må man først melde seg inn i en NRR-tilsluttet klubb.
Deretter må man søke om Stamnavn.

Vi anbefaler at du tar Diplomeringen hos NRR snarest etter at du har fått stamnavn. Da lærer du regelverket og hvordan finne frem i regelverket primært.

Det var den enkle delen.

De vanskelige delene er:

  • Hvorfor ønsker man å bli oppdretter?
  • Hvordan bli en god oppdretter?
  • Hvor kjøper jeg avlskattene mine?
  • Hva må jeg kunne?

Å drive ansvarlig oppdrett handler om så mye mer enn å lage fine kattunger. Livet som oppdretter er faktisk ganske krevende. Både for psyken, for tiden en har til rådighet og for lommeboka.

Det er mange som driver oppdrett av Maine Coon i senere tid. Rasen er Norges mest populære rase siste 10-året. Dette betyr at etterspørselen er høy – og at det tilkommer mange nye avlere hvert år. Mange opplever å komme skjevt ut med valg av avlskatter, mange opplever at katten(e) de kjøpte til avl likevel ikke kunne brukes i avl, og mange opplever at dette slett ikke bare var kos. Noen står i det og blir etter hvert ganske så erfarne. Men obs, erfarne oppdrettere finnes også i mange kvalitetsformer. Noen avler på farger, noen på genetikk, noen bare avler, mens atter andre forsøker en balanse mellom alle mulige utfordringer som ligger rundt avl.

Vårt aller beste råd er: Finn den riktige oppdretteren å kjøpe de første avlskattene av.

Hvem er så det? For å finne ut av det, så er det viktig å gjøre seg kjent i Maine Coon miljøet.

Det kan du få til ved å melde deg inn og følge nøye med i de ulike Maine Coon-gruppene, ved å møte frem på utstillinger for å snakke med andre oppdrettere – og ved å sjekke stamnavn i den åpne delen av Min Katt (NRRs stambok). Der vil du finne oversikt over oppdretternes kulloversikter. Det kan fortelle deg litt om hvor mange kull de har hatt og hvilke katter det avles på. VI anbefaler at du er forsiktig med å hoppe på anbefalinger i åpne Maine Coon-grupper. Det er slett ikke slik at oppdrettere med mange kull, nyere oppdrettere eller oppdrettere som er veldig aktive i grupper er de ”riktige”.

Anbefalingene man ofte kan få er av kattungekjøpere som har vært ”heldige” med sin katt. Mange erfarne og gode oppdrettere kan være litt anonyme i slike grupper. Samarbeid med erfarne og gode oppdrettere er viktig for de stiller oftest opp som mentorer. Uansett om du har kjøpt avlskatten der eller andre steder.

Mer generelle råd

Les: Før du kjøper Maine Coon

Anbefalt lesestoff om det å oppfostre et kull: Breeding a litter (artikkel på engelsk eller svensk)

Kurs for oppdrettere, nettbasert (har ventelister, på engelsk eller svensk): PawAcademy

Vi anbefaler også såklart medlemskap hos oss i raseklubben. Bli medlem!

Ellers så er det slik at det er gjennom andres og egen erfaring man lærer og blir god.

Lykke til!

NO*SaucerfulSecret D-kull

Comments are closed.