HD – hofteleddsdysplasi

Hva er HD?

Hofteleddsdysplasi er en defekt som består i at hofteskålen og lårhodet ikke passer til hverandre. Hos katt er det spesielt hofteskålen som er for grunn (Keller 1999), slik at kulen, lårhodet, ikke sitter der den skal. Dette fører til slitasje på leddet. Deler av leddbrusken kan også slites bort og erstattes av beinvev i kroppens forsøk på å reparere de skadene som har oppstått.

HD er medfødt og arvelig, og regnes som polygent og recessivt. Symptomer og plager viser seg ofte ikke før katten blir eldre og det utvikles forkalkninger i leddene.

Det er påvist at katter med HD også noe oftere har Patellaluksasjon (PL), løst kneledd (Smith 1999). PL kan ofte oppdages i ung alder, og katt med PL kan altså ha noe høyere risiko for HD.

Katter med HD har andre funn på røntgenbilder enn hund (Keller 1999), så det er viktig at bildene vurderes av en radiograf/ortoped med spesialkompetanse. Katter er effektive i å skjule smerte, så det er ikke sikkert en katt med HD har synlige symptomer. Røntgen er nødvendig for å stille diagnose.

Behandling

Katter med mild og moderat HD viser ofte ingen symptomer og kan klare seg fint i mange år før de får problemer. Forkalkninger som utvikles ettersom katten blir eldre kan behandles med Metacam, Cartrophen eller Solensia.

Alvorlig HD kan iblant behandles kirurgisk, dersom det ikke fins tilleggsdiagnoser, men dette er kostbart og krever ofte lang og smertefull rekonvalesens for katten.

  • Smertelindring
  • Kirurgisk fjerning av lårhodet
  • Kirurgisk innsetting av hofteprotese

Kirurgisk behandling av HD kan normalt ikke utføres dersom katten har PL i tillegg. Det må vurderes av ortoped.

HD hos Maine Coon

Maine Coon er en av katterasene som dessverre har noe problematikk med hofteleddsdysplasi – HD. Det er derfor utarbeidet et helseprogram for å bekjempe HD i rasen. Røntging av hoftene før man bruker en katt i avl er anbefalt både av FIFe og helseprogrammet.

Det anslås at mellom 8-16 % av alle Maine Coon har HD av så sterk grad at kattene ikke bør brukes i avl.

Andre raser: Noen tror at HD bare er et problem for Maine Coon. Det er ikke riktig; vi er bare best på å teste kattene våre så det fins et stort tallmateriale på vår rase. Raser der foreløpige tall viser høy risiko for HD er PER/EXO, BLH/BSH, SRL/SRS og DRX.

Oppdrettere: Les også vår RAS – Rasespesifikk avlsstrategi – som har kapittel om HD-røntgen.

Helseprogrammet til PawPeds

Maine Coon-ringen i Norge støtter HD-helseprogrammet til PawPeds

Katten kan røntges hos enhver veterinær som har bra røntgenutstyr, etter programmets prosedyre. Røntgenbilder lastes opp til PawPeds av veterinæren digitalt, og evalueringen koster 150 SEK (ca 150 NOK + 30-50 i bankgebyr for utenlandsbetaling). Konto opprettes hos PawPeds, og nettskjema fylles ut der. Veterinæren må også ha konto og all informasjon legges inn digitalt. Bildene mottas av helseprogrammets avleser, Elisabeth Ball ved SLU i Uppsala, Sverige. Svar kommer normalt på epost til oppdretter innen 1-4 uker.

Resultatene legges inn i PawPeds helsedatabase, og etter 2-3 måneder legges det også ut i den åpne stamtavledatabasen der alle selv kan søke opp katten og resultatene. PP-databasen har 6834 HD-resultater for Maine Coon pr 31. des. 2023.

Det anbefales at kattene røntges når de er over 10 mnd og innen ca 2 år, for å få korrekt resultat. PawPeds er et helseprogram for oppdrettere, og publiserer derfor alle HD-resultater i den offentlige stamtavledatabasen slik at resultatene kan sees i sammenheng med hele stamtavlen og linjene. De gir også klare retningslinjer for avl: Grad 2 og 3 bør ikke brukes i avl. Grad 1 skal bare pares med Normale hofter.

Prinsipper

  • HD-røntge før avl
  • Alvorlige tilfeller skal tas ut av avl
  • Katter med lettere HD skal kun pares med normale, trygge linjer
  • Vurder resultatene for hele familiegruppen (søsken, foreldre osv) for å få et bilde av total risiko i linjene

Avlesning hos OFA i USA

Et alternativ til PawPeds HD-helseprogram er å sende røntgenbildene til OFA i USA. OFA-databasen har 4584 HD-resultater for Maine Coon pr 31. des. 2023. Røntgenbilder kan sendes inn via posten, eller sendes inn digitalt dersom veterinæren er registrert og godkjent av OFA. Evalueringen koster 45 USD (for over 24 mnd alder, ca 500 NOK) eller 35 USD (preliminær avlesning, ca 370 NOK) og kan betales med kredittkort online.

OFAs evaluering baseres på en 7-delt skala for å bedømme hoftene. Tre grader regnes som ikke-dysplastiske (Excellent, Good, Fair) og tre som dysplastiske (Mild, Moderate, Severe). For tvetydige resultater gis Borderline (grensetilfelle).

For katter under 24 måneder gis et preliminært, midlertidig, resultat. Denne evalueringen gjøres av én av deres ansatte ortopeder. Eieren må krysse av på skjemaet om resultatet skal publiseres, ellers vil det ikke ligge åpent.

For katter over 24 måneders alder blir røntgenbildene evaluert av tre ortopeder, plukket fra en større gruppe 20-45 samarbeidende spesialister. Det endelige resultatet er median av de tre evalueringene. OFA er hovedsaklig et register, og gir ikke spesifikke råd om avl annet enn bare avle på normale hofter for best resultat. Eier må krysse av på skjemaet om at alle resultater skal publiseres, ellers vil katt med HD ikke ligge åpent.

OFAs retningslinjer sier at Preliminary Fair, Preliminary Borderline og Preliminary Mild skal avvente avl, og ta ny HD-røntgen etter 24 mnd alder, som da blir evaluert av tre ortopeder, for et endelig resultat. Tilsvarende blir Preliminary Excellent og Preliminary Good regnet som OK for avl, uten å behøve ny røntgen. Skjema for HD-røntgen hos OFA kan lastes ned fra OFAs nettside.

Prosedyre for å ta røntgenbilder er helt lik for PawPeds og OFA, man fyller ut skjemaet og tar med til veterinæren for bildetaking. Veterinæren signerer på at ID er kontrollert og sender inn skjema og bilder til avleser.

Tallene viser at både PP og OFA har hatt en betydelig økning i antall avlesninger de siste 5-6 år:

HD-statistikk

HD-statistikk fra westeros.no

Hvilke veterinærer kan ta røntgenbildene?

Enhver veterinær med røntgenapparat kan i prinsippet ta HD-røntgen.

Vi anbefaler å velge en veterinær som har nyere digitalt røntgenutstyr, og som har erfaring med HD-røntgen og gjerne har gått kurs i regi av NKK (kennelklubben) og veterinærforeningen. På disse kursene læres korrekt posisjonering (likt for hund og katt), og ideell instilling av apparatet for best mulig bilder. I tillegg går man gjennom prosedyrer for sikker identifikasjon og innsending.

Avlesning av HD-røntgenbilder bør absolutt gjøres av ortoped som er spesialist på HD hos katt, og vi anbefaler PawPeds, med OFA som alternativ.

Forskning og statistikk

Statistikkene fra PawPeds og OFA for alle røntgede Maine Coon har over 11 400 katter i registrene tilsammen. De viser at mellom 25 og 37 % av alle Maine Coon har hofter med HD, og omtrent 8-16 % har HD av moderat (2) eller alvorlig (3) grad. Disse bør ikke brukes i avl.

Helseprogrammets tall (over 6800 Maine Coon røntget gjennom programmet) og studien til Low 2019 så også på hvordan seleksjon vil bedre resultatene over generasjoner. Med seleksjon på bedre hofter over 5 generasjoner ble resultatene betydelig bedre.

Debbie Sprenger som er koordinator for PP helseprogram har satt sammen statistikk og figurer i sin artikkel “HD Analysis in the Maine Coon, part 1” (August 2020, på engelsk). Hennes graf under viser relativ risiko for avkom basert på PawPeds HD resultater og stamtavler:

Maine Coon-ringens RAS sier følgende:

Avlsrestriksjoner bør ikke settes pr dags dato, annet enn de som allerede ligger implisitt i dyrevelferdskravet om at avlsdyr skal være friske. Det har flere årsaker: Avlesingene kan ha en viss subjektiv faktor, og usikkerheten er størst for kattene som har mindre avvik i hofteleddet (Ball 2022). Kombinasjonene man gjør har mye å si for risiko hos avkom (Low 2019, Sprenger/PawPeds 2022). Innsnevring av genbasen kan i seg selv ha større negativ helseeffekt i langsiktig perspektiv enn å ta enkeltkatter ut av avl, og HD-prevalensen er for høy til bare å avle på katter med normale hofter.

Mange katter med HD grad 2 og 3 har ingen symptomer og har få eller ingen plager før eventuell artrose utvikles når de blir eldre. HD-røntgen med registrering av alle resultater vil bevisstgjøre oppdrettere, og vurdering av kombinasjoner vil i større grad gjøres etter anbefalingene for å minske forekomst. En hunnkatt med HD grad 2 og 3, eller Moderate, Severe (OFA) bør derimot ikke pares, ettersom belastingen på hofter i en drektighet vil være stor.”  RAS, Maine Coon-ringen i Norge 2023

Se også klubbens innspill til FIFe angående vedtak om obligatorisk HD-røntgen.

Lenker til mer informasjon

PawPeds nettside for programmet for HD med informasjon og statistikk

Maine Coon-kattens side om HD helseprogrammet

OFA nettside

Ball. 2022. «Repeatability of radiographic assessments for feline hip dysplasia suggest consensus scores in radiology are more uncertain than commonly assumed.» In: Scientific Reports.

Corley. 1997. “Reliability of Early Radiographic Evaluation for Canine Hip Dysplasia Obtained from the Standard Ventrodorsal Radiographic Projection.” JAVMA. Vol 211, No. 9, November 1997.

Keller G. G. 1999. Hip dysplasia: a feline population study. In: Veterinary radiology & ultrasound. 1999 Sep-Oct;40(5):460-4.

Loder. 2017. “Demographics of hip dysplasia in the Maine Coon cat“.  In: Journal of Feline Medicine & Surgery, April 2017 DOI: 10.1177/1098612X17705554

Low. 2019. “Demography, heritability and genetic correlation of feline hip dysplasia and response to selection in a health screening programme.Nature Scientific Report. Direct link.

Indrebø, Astrid. 2013. Informasjon om HD og HD-indeks fra Norsk Kennel Klub.

Smith G. K. 1999. “Evaluation of the association between medial patellar luxation and hip dysplasia in cats.” I: Journal of American Veterinary Medicine. 1999 Jul 1;215(1):40-5.

OFAs rasestatistikk over HD hos Maine Coon (søk på rase)

Berge, Anne Marit. 2024. “HD-statistikk” – westeros.no

Beuchat, Carol. “Breeding for the Future” – blogg om hundeavl, innavl og populasjonsgenetikk

Oppdatert 24. juni 2024

Comments are closed.