HD

HD – hofteleddsdysplasi

Maine Coon er en stor katterase, som dessverre har noe problematikk med hofteleddsdysplasi – HD. Det er derfor utarbeidet et helseprogram for å bekjempe HD i rasen. Røntging av hoftene før man bruker en katt i avl er anbefalt både av FIFe og helseprogrammet.

HD er medfødt og arvelig, mest sannsynlig polygent og hovedsaklig recessivt. Symptomer og plager viser seg ofte ikke før katten blir eldre og det utvikles forkalkninger i leddene.

Det anslås at omtrent 8-10 % av alle Maine Coon har HD av så sterk grad at kattene ikke bør brukes i avl.

Helseprogrammet til PawPeds

Maine Coon-ringen i Norge støtter HD-helseprogrammet til PawPeds

Katten kan røntges hos enhver veterinær som har bra røntgenutstyr, etter programmets prosedyre, og skjema fylles ut og underskrives av eier og veterinær. Bildene sendes deretter til helseprogrammets avleser, Elisabeth Ball ved SLU i Uppsala, Sverige. Svar kommer normalt til oppdretter innen 2-5 uker.

Resultatene legges inn i PawPeds helsedatabase, og etter 2-3 måneder legges det også i den åpne stamtavledatabasen der alle selv kan søke opp katten og resultatene.

Det anbefales at kattene røntges når de er over 10 mnd og innen ca 2 år, for å få korrekt resultat. Avlesingen koster 150 SEK (pr 2022).

Avlsanbefalinger

  • Alle avlskatter bør røntges før paring
  • Katter med grad 2 og 3 utelukkes fra avl
  • Katter med grad 1 pares kun med katt som er Normal

 

Avlesning hos OFA i USA

Et alternativ til PawPeds HD-helseprogram er å sende røntgenbildene til OFA i USA. De gir en preliminær (foreløpig) bedømning av katter mellom 12 og 24 mnd, avlest av ortopeden G.G. Keller. For katt som får Excellent, Good (OK til avl) eller Moderate og Severe (skal ikke avles på) på preliminærbedømning kan evalueringen regnes som svært sikker. For preliminær Fair, Borderline og Mild sier OFA at man skal avvente avl og ta nye bilder etter fylte 24 mnd. Da bedømmes bildene av et panel på 3 tilknyttede ortopeder. Avlesingen koster 40 USD (12-24 mnd) og 45 USD (fra 24 mnd) pr 2022. Skjema for HD-røntgen hos OFA kan lastes ned fra OFAs nettside.

Prosedyre for å ta røntgenbilder er helt lik for PawPeds og OFA, man fyller ut skjemaet og tar med til veterinæren for bildetaking. Veterinæren signerer på at ID er kontrollert og sender inn skjema og bilder på CD til avleser.

Oversikt over forskjeller mellom PawPeds og OFA (pr 2020):

Tall og data fram til 2020

Hvilke veterinærer kan ta røntgenbildene?

Enhver veterinær med røntgenapparat kan i prinsippet ta HD-røntgen.

Vi anbefaler å velge en veterinær som har nyere digitalt røntgenutstyr, og som har erfaring med HD-røntgen og gjerne har gått kurs i regi av NKK (kennelklubben) og veterinærforeningen. På disse kursene læres korrekt posisjonering (likt for hund og katt), og ideell instilling av apparatet for best mulig bilder. I tillegg går man gjennom prosedyrer for sikker identifikasjon og innsending.

Avlesning av HD-røntgenbilder bør absolutt gjøres av ortoped som er spesialist på HD hos katt, og vi anbefaler PawPeds, med OFA som alternativ.

 

Hva er HD?

Defekten består i at hofteskålen og lårhodet ikke passer til hverandre. Hos katt er det spesielt hofteskålen som er for grunn (Keller 1999), slik at kulen, lårhodet, ikke sitter der den skal. Dette fører til slitasje på leddet. Deler av leddbrusken kan også slites bort og erstattes av beinvev i kroppens forsøk på å reparere de skadene som har oppstått.

Bildene viser en normal hofte, og en hofte med HD grad 3 på begge sider:

HD normalHD 3-3

Det er påvist at katter med HD også noe oftere har Patellaluksasjon (PL), løst kneledd (Smith 1999). PL kan ofte oppdages i ung alder, og katt med PL kan altså ha noe høyere risiko for HD.

Katter med HD har andre funn på røntgenbilder enn hund (Keller 1999), så det er viktig at bildene vurderes av en radiograf/veterinær med spesialkompetanse.

Katter er effektive i å skjule smerte, så det er ikke sikkert en katt med HD har synlige symptomer. Røntgen er nødvendig for å stille diagnose.

Behandling

Katter med mild og moderat HD viser ofte ingen symptomer og kan klare seg fint i mange år før de får problemer.

Alvorlig HD kan iblant behandles kirurgisk, dersom det ikke fins tilleggsdiagnoser, men dette er kostbart og krever ofte lang og smertefull rekonvalesens for katten.

  • Smertelindring
  • Kirurgisk fjerning av lårhodet
  • Kirurgisk innsetting av hofteprotese

Kirurgisk behandling av HD kan normalt ikke utføres dersom katten har PL i tillegg. Det må vurderes av ortoped.

Forskning og statistikk

Statistikkene fra PawPeds og OFA for alle røntgede Maine Coon har over 7000 katter i registrene tilsammen. De viser at mellom 25 og 37 % av alle Maine Coon har hofter med HD, og omtrent 10 % har HD av moderat (2) eller alvorlig (3) grad. Disse bør ikke brukes i avl.

For katter med mildere grad av HD bør man se på status for alle nære familiemedlemmer for helhet. Om katter med grad 1 eller borderline hofter skal brukes i avl bør de pares med katter som har normale hofter.

Helseprogrammets tall (over 4000 Maine Coon røntget gjennom programmet) viser at:

  • avkom fra foreldre som begge har normale hofter har kun 1,4 % HD grad 3
  • avkom fra foreldre som ikke er røntget har 4,9 % HD grad 3

Når vi vet at HD grad 3 skaper smerter og lidelse for kattene, er det godt at å røntge og følge avlsrådene hjelper oss å minske problemet.

Tall fra PawPeds 2018 som viser HD-tall prosentvis for katter etter forskjellige foreldrekombinasjoner.

 

Se også klubbens innspill til FIFe angående vedtak om obligatorisk HD-røntgen.

 

Lenker til mer informasjon

PawPeds nettside for programmet for HD med informasjon og statistikk

Maine Coon-kattens side om HD helseprogrammet

Indrebø, Astrid. 2013. Informasjon om HD og HD-indeks fra Norsk Kennel Klub.

Keller G. G. 1999. Hip dysplasia: a feline population study. In: Veterinary radiology & ultrasound. 1999 Sep-Oct;40(5):460-4.

Low et al. 2019. “Demography, heritability and genetic correlation of feline hip dysplasia and response to selection in a health screening programme.” Nature Scientific Report.

Smith G. K. 1999. “Evaluation of the association between medial patellar luxation and hip dysplasia in cats.” I: Journal of American Veterinary Medicine. 1999 Jul 1;215(1):40-5.

OFAs statistikk over HD hos Maine Coon (søk på rase)

Beuchat, Carol. “Breeding for the Future” – blogg om hundeavl, innavl og populasjonsgenetikk

Comments are closed.