SMA

SMA – spinal muskelatrofi

SMA er en sjelden sykdom oppdaget i enkelte linjer av Maine Coon. SMA er arvelig og fører til svekkede skjelettmuskler i rygg og bakben.

Sykdommen viser seg allerede når kattene er 15-17 uker, og tegnene er merkelig svaiende gange, problemer med å hoppe opp og ned fra høyere flater som bord. Bakre haser peker mot hverandre når katten står.

Årsaken til SMA er en mutasjon i kromosom 1, en delesjon der en stor del av kromosomet rett og slett er borte. Sykdommen er autosomalt recessiv, som betyr at katter må arve mutasjonen fra begge foreldrene for å være affektert og bli syk (homozygot positiv).

Bærere av mutasjonen (heterozygote) er helt friske selv.

Katter i linjer hvor SMA har vært funnet anbefales DNA-testet for mutasjonen, og det kan være lurt å ta sporadisk testing av andre linjer også. Det antas at under 1 % av alle Maine Coon er bærere.

Bærere av mutasjonen kan godt brukes i avl, men må kun pares med katter fri for mutasjonen for å unngå affekterte (syke) katter.

Dersom dine katter er DNA-testet, send inn til registrator for å få resultatene inn i PawPeds database. Se også under Helseprogram.

PawPeds side om SMA.

Forskning

Dr. John C. Fyfe. “Spinal muscular atrophy in Maine Coon Cats (SMA)”. 2209 Biomedical Physical Sciences, Michigan State University, East Lansing, MI

 

Comments are closed.