Tannhelse hos katt

I senere år er man blitt klar over at også katter har i relativt stor grad ulike problemer knyttet til munnhulen og tannhelsen.

Puss puss så får du et nuss

Katter lever også dobbelt så lenge som før slik at flere av problemene også kan knyttes opp mot alder.

Mange dyreklinikker har skolert seg i forholdt til dette og tilbyr tjenester innefor tannhelse. Mange lidelser er imidlertid vanskelig å skille selv med høy faglig kompetanse og erfaring.

Vi registrerer at vår rase ofte blir beskyldt for å være overrepresentert med tannlidelser. Det er ikke riktig.

Maine Coon-ringen i Norge har tatt litt tak i temaet og inviterte i mai 2022 medlemmer av klubben til et webinar om tannhelse på katt. Dette ble forestått av Dyretannklinikken – Norges eneste spesialklinikk for dyretannhelse.

Vi refererer litt ut fra dette i det videre.

Kattunger har 26 melketenner som felles når de er mellom 11-26 uker og permanente tenner kommer til. Som voksen skal den ha 30 tenner.

Et vanlig problem er at ikke alle tennene felles samtidig som permanent tann vokser ut.

Dette må man gjøre noen med snarest ellers kan det føre til bittfeil og Periodontitt.

Andre tannlidelser hos katt er:

Periodontitt som er svært vanlig hos både katt og hund. Faktisk den vanligste sykdommen av alle sykdommer hos katt. Matrester og bakterier legger seg langs tannkjøttranden og danner tannstein.

Denne irriterer tannkjøttet og gir tannkjøttbetennelse. Slik ses ofte som røde striper langs tannen/tennene og dårlig ånde. Behandlingen er som regel begrenset til fjerning av tannstein over og under tannkjøttet via tannrens. Ubehandlet vil det medføre at kjevebeinet kan angripes, at katten lider og at tanntrekk er eneste utvei. Det anslås at ca 70 % av alle katter over 3 år har et behandlingsbehov.

Risikoprofil: tannstilling, trang tannstilling og arvelige faktorer – sammen med tannstein som ikke fjernes.

Stomatitt som vil si at kattens munnhule er konstant utsatt for patogener (bakterier og virus) og antigener (stoffer som aktiverer immunforsvaret). Disse kattene har en overdrevet immunrespons og får kraftig betennelse i tannkjøttet. Dette har diagnosen Gingivitt (tannkjøttbetennelse) og Stomatitt (betennelse i slimhinnen).

Snittalderen for Stomatitt er så høy som 7 år, men katter kan godt rammes mye tidligere. Årsakene er sammensatte og multifaktorielle: arv, stress, fôring, virus, bakterier, Periodontitt og TR. Nyresvikt, kreft og autoimmune lidelser kan også ligge til grunn.

Tilstanden er svært smertefull for katten. Behandlingen er som oftest full tanntrekk. Ca 80 % av disse blir helt bra.

Gingivitt rammer alle, men Maine Coon ser ut for å være spesielt utsatt allerede fra 6 måneders alder. Dette kalles Juvenil Gingivitt. De fleste vokser dette av seg innen 18 måneders alder. Men, det er viktig å få avklart hvorvidt det røde tannkjøttet (betennelsen) ikke skyldes Periodontitt eller TR. Av og til må dessuten overhengende tannkjøtt skjæres bort og grundig tannrens til. Deretter må det følges nøye med daglig, samt daglig tannpuss. Hos enkelte katter blir tilstanden til kronisk Gingivitt, og da må tanntrekk vurderes.

Tannresorpsjon (TR) er et vanlig funn hos alle katter. Også hos villkatter. Opptil 75 % av alle katter rammes. Årsakene er ikke kjent. Løsningen er tanntrekk av affekterte tenner.

Katter klarer seg helt fint uten tenner.

Second opinion

Flere av disse diagnosene kan som nevnt være vanskelig å skille slik at grundig undersøkelse av tannspesialist er nødvendig. Det anbefales generelt å be om second opinion dersom det ved konsultasjon og undersøkelse forelåes å trekke alle / mange tenner. Spesielt hos yngre Maine Coon katter under 2 år. Likeså anbefales det å be om second opinion dersom tiltak ikke forelåes når du kommer med en katt som har rødt tannkjøtt eller at det ikke avtales oppfølging av det.

Hva kan oppdrettere gjøre?

Det er pr i dag vanskelig å koble arv og genetikk til de ulike tannhelseproblemene.

Ansvarlige oppdrettere må følge nøye med i avlsarbeidet sitt (linjene) og det anbefales å ta ut katter av avl der hvor det kan sies å oppstå hyppighet av tannlidelser.

Oppdrettere oppfordres hermed til å snakke grundig med kattungekjøperne sine om tannhelse og forebyggende tannhelse.

Videre må det være et sterkt fokus på miljøstress og smitteforhold av virus og bakterier i oppdrettet.

Hva kan katteeier gjøre?

  • Sjekke kattens munnhule regelmessig og rutinemessig selv
  • Børste tennene på katten hver dag
  • Bruke dental fôr fra en anerkjent produsent, og som er merket med VOHC
  • Ta årlig tannkontroll med røntgen og tannrens
  • Følge vaksineanbefaling med årlig vaksine
  • Forsikre katten sin – bl a Agria dekker TR med opptil 5000 pr år etter bestemte vilkår

Åpenhet

Det er viktig å ikke være redd for å føre dialog rundt tannhelse på katter man har i oppdrettet eller som man har solgt. Det er slik man kan klare å følge med i avlsarbeidet og det er slik man lærer.

Det er også viktig at oppdretter ikke tildeles skyld – eller føler skyld, når en katt fra oppdrettet rammes av noen av de ovennevnte vanlige tannhelselidelsene.

Det er ikke belegg for å påstå at Maine Coon er mer utsatt for tannlidelser enn andre raser og huskatter (med unntak av Juvenil Gingivitt som nevnt over). Men at Maine Coon oftere enn andre raser besøker veterinær er helt naturlig om en ser antall Maine Coon katter opp mot antallet av andre rasekatter i Norge. Maine Coon er overlegent størst i antall av alle raser.

Kilder:

Dyretannklinikkens webinar for Maine Coon-ringen i Norge 4.mai 2022
www.dyretannklinikken.no

Comments are closed.