Kurs: Grunnleggende avl

Bli med på kurs!


Vi har gleden av å invitere til 3 kursmoduler med spennende og særdeles relevante temaer innen avl og oppdrett.

Vi har begrenset med plass – så her gjelder det å være raske med påmeldingen.

Kursholder er klubbens eget æresmedlem Ulrika Olsson, grunnlegger av PawPeds, Maine Coon-oppdretter og tidligere FIFe-dommer.

Invitasjonen kan lastes ned i PDF-format her.

Meld på!

Er du ikke medlem ennå? Innmeldingskjema og informasjon finner du her.

Kontingent 2024

Det er nå tid for å betale medlemskontingent for 2024

Styret vedtok uendrede satser for 2024.

Dere kan betale via VIPPS eller kontonummer.

  • Hovedmedlem oppdrett:  kr 300
  • Hovedmedlem katteier:    kr 200
  • Familiemedlem:                kr 100
  • Støttemedlem:                 kr 100

VIPPS

VIPPS: 570252

Kontonummer: 1506 62 21749

Forfall: 31. desember 2023   –  Merk med type medlemskap og navn

Har dere spørsmål om kontingent og medlemskap er det bare å kontakte kasserer.

En veldig god idé er å tilby medlemskap til deres kattungekjøpere.

  • Medlemskapet løper fra kontingenten er innbetalt.
  • Innbetalt kontingent etter 1. november gjelder for påfølgende år.
  • Familiemedlem må ha samme adresse som et Hovedmedlem.
  • Hovedmedlem har stemmerett i klubbsaker.

Nytt medlem?

Du finner informasjon på denne siden, og innmeldingskjemaet her.

Bekymring for ekstremtype

I vår RAS kapittel 5 tar vi opp eksteriør og økende bekymring for overdrevne eksteriørtrekk – ekstremtype.

Det synes som det generelt nå er en økende bekymring i flere katteorganisasjoner over at Maine Coon rasen utvikler seg i feil retning i forhold til gjeldende standard.

Maine Coon Breed Advisory Committee (BAC) i GCCF* har nylig sendt et brev til sine dommere vedrørende bekymringer over en økende tendens av importerte Maine Coon som de mener ikke lengre er i henhold til deres egen rasestandard. I brevet ber de sine dommere om å være særskilt oppmerksomme på en del punkter som tilsier at dette er direkte feil i forhold til standarden, og ber dem om å ikke favorisere disse kattene når de er på dommerbordet.

* GCCF: The Governing Council of the Cat Fancy, er et katteregister etablert i 1910 og den største organisasjonen som registrerer rasekatter i Storbritannia.

Bevare rasen og unngå ekstremtype

BAC i GCCF mener det er viktig at Maine Coon rasen skal være en stor og solid «working cat», med både en pels og en fremtoning som tilsier at bakgrunnen til rasen er en gårdskatt med gode jaktegenskaper. BAC sier videre at det er en overordnet balanse i hele fenotypen som er nøkkelen til å bevare rasen slik.

Hele skrivet:

GCCF warning to judges on Maine Coon extreme type

GCCF on Maine Coon

Noen av de første Maine Coon og noen fra i dag: Maine Coon er vakrest når vi unngår ekstremtype.

Artikkel om kattens tannhelse

I senere år er man blitt klar over at også katter har i relativt stor grad ulike problemer knyttet til munnhulen og tannhelsen.

Katter lever også dobbelt så lenge som før slik at flere av problemene også kan knyttes opp mot alder.

Maine Coon-ringen i Norge har tatt litt tak i temaet og inviterte i mai 2022 medlemmer av klubben til et webinar om tannhelse på katt.

Dette ble forestått av

Dyretannklinikken – Norges eneste spesialklinikk for dyretannhelse.

Les vår artikkel Tannhelse hos katt

Minstealder kattunger

Minstealder for leveringsklare kattunger økes fra 12 til 14 uker

På FIFes generalforsamling 27. mai ble det vedtatt at minstealder for når kattunger kan flytte til nytt hjem økes fra 12 til 14 uker. Forslaget ble vedtatt med 22 mot 13 stemmer, 1 avholden. Vedtaket vil gjelde fra 1. januar 2023.

Begrunnelsen for ny regel er todelt: Kattunger skal vaksineres før de flytter, og de vil da være eldre enn 12 uker når de har fått grunnvaksineringen og kan reise til nytt hjem. I tillegg er det også gjort studier som viser at kattunger som får være sammen med mor og søsken til de er 14 uker er mer modne og har lavere risiko for atferdsproblemer enn de som blir tatt fra mor tidligere.

I 2017 kom en finsk studie som så på atferdsproblem hos katter relatert til når de ble tatt fra mor. Den viste at minstealder burde være 14 uker og gjerne opp mot 16 uker, for å få trygge katter.

Her er de viktigste funnene:

• Generell aggresjon hos kattene øker om de tas bort fra mor før 12-13 ukers alder

• Risiko for aggresjon overfor mennesker stor for kattunger tatt fra mor før 8-10 ukers alder, men liten for kattunger tatt fra mor etter 14-15 ukers alder, og enda mindre om voksen

• Risiko for aggresjon overfor andre katter er lavere for kattunger tatt fra mor etter 16 ukers alder

• Risiko for overdrevent stell og vasking stor for kattunger tatt fra mor før 14-15 ukers alder

Ahola. 2017. “Early weaning increases aggression and stereotypic behavious in cats” In: Scientific Reports, (Article number: 10412, 2017) doi:10.1038/s41598-017-11173-5