Blodtype B hos Maine Coon

Blodtype B

av Anne Marit Berge

Visste du at blodtype B kan være kritisk for kattemor og hennes unger?

Hos katt er tre blodtyper kjent: A, B og den sjeldnere AB, som nå ofte kalles C. Det varierer mellom rasene hvilke typer som finnes og er vanlige.

Hos Maine Coon har de aller fleste kattene blodtype A. Blodtype B fins hos ca 1-3 % av Maine Coon, og det er beregnet at 15-17 % er bærere av b. Paring av to bærere kan gi blodtype B hos avkom når mutasjonen dobles.

Det er en enorm fordel å vite om en kattemor har blodtype B.
Vet du hvorfor? Det kan føre til at kattungene hennes blir alvorlig syke og dør.

Bokstavene A og B for blodtype viser til hvilke antigen som fins på blodlegemet og som lager antistoffer. Katter med blodtype B har høye nivåer av antistoff mot blodtype A.

Blodtype og DNA-analyse

Faktisk blodtype fastslås ofte gjennom en serologisk test, det vil si en blodprøve som analyserer hvilken blodtype katten faktisk har. Dette er kattens fenotype.

Kattens genetiske blodtype må analyseres som DNA-prøve. DNA finnes i alle kroppens celler, og kan analyseres både fra vanlig «svabb» eller blodprøve. Dette gir informasjon om kattens genotype, hvilke alleler den har for blodtype, altså både det den bærer og det katten faktisk har.

Arvegang for A og B

Vi må bruke genetikkunnskapene våre for å skjønne arvegangen. A er dominant overfor b.

 • En MCO med blodtype A kan være genotype AA eller Ab
 • En MCO med blodtype B er alltid genotype bb
 • paring av to bærere gir 25 % sjanse for at avkom blir bb og da blodtype B

Hva tester laboratoriene?

De fleste laboratorier analyserer b1, den varianten man kjente til først og som fins hos Maine Coon – og som er den vi må kjenne status for.

Allel for blodtype A er ikke kjent og analyseres ikke, og markeres da som N (ikke b eller c), så resultatene fra laboratoriet kan vises som N/N, N/c, N/b, eventuelt non-b/b. N/N = betyr at de testede alleler ikke er funnet i katten. Da kommer det altså an på hva laboratoriet har testet for. [1]

Hvorfor er B et problem?

Det en stor fordel å vite om kattene som har blodtype B, siden B kan gi problemer for en avlshunn og ungene hennes. Blodtype B er ingen sykdom, men forskjellig blodtype hos kattemor og kattunger kan føre til at kattungene dør. En hunnkatt som har blodtype B, og som føder kattunger som er blodtype A (arvet fra faren), kan ikke gi ungene råmelken det første døgnet. Den inneholder nemlig antistoffer, og kattungene vil sykne hen og kunne dø. Reaksjonen hos kattungene på antistoffene kalles neonatal isoerytrolyse.

Symptomer

 • kattungene er svært slappe
 • mørk urin (blod i urin)
 • nekrose i haletuppen (koldbrann)
 • anemi

Om man opplever at mange eller alle i et kull dør i løpet av de første dagene tilsynelatende uten grunn, kan årsaken være at mor har blodtype B.

Hva bør man gjøre?

Blodtype B er ikke en sykdom, og det er ingen grunn til å ta bærere av blodtype B ut av avl!

For raser der B fins hos relativt få individer så holder det at oppdrettere kjenner status for sine katter, og vi kan lett unngå avl på hunnkatter med B-blod.

For andre raser der blodtype B er vanlig, må man ta vare på genbasen, og absolutt ikke kastrere katter på grunn av blodtype! Man kan likevel passe på å avle slik at færrest mulige hunnkatter blir blodtype B. Dersom det er mulig, er det lurt å pare bærere av blodtype B med katter som ikke er bærere, og å velge ut hunnkatter som ikke selv er B til videre avl. Det bør likevel tas hensyn til alle avlsegenskaper for katten når man velger ut avkom videre.

Hva er egentlig problemet med B da?

Noen raser har høy forekomst av blodtype B. Derfor vil noen oppdrettere avle på hunnkatter som har B-blod. For at ikke ungene skal bli alvorlig syke de første døgn, så holder de ungene unna råmelken fra mor, ved å skille mor og barn helt, eller ved å sette på mor en tett body for å forhindre diing. Kattungene må da få kunstig melkeerstatning den første tiden.

Dette kan være problematisk av flere grunner:

 1. Kattungene går glipp av den svært viktige funksjonen til råmelk, nemlig å kickstarte immunforsvaret. Det betyr at ungene vil ha økt risiko for å bli syke senere i livet.
 2. Manglende diing første døgn vil forsinke sammentrekning av livmor hos mor.
 3. Ungene får ikke den nærheten til moren som diing det første døgnet gir.
 4. Kattemoren får ikke stelt og tatt vare på ungene like bra som om hun får die dem, og det kan forsinke tilknytningen mellom mor og barn.

I Sverige har Jordbruksverket forbudt bevisst å bruke hunndyr med blodtype B i avl, dyr med blodtypeuforlikelighet, av dyrevelferdsmessige årsaker. Unntak fins om man kan analysere hunnkattens blod for antistoffer (titer) og de er lave.

Problemet for kattungene med manglende råmelk og immunbeskyttelse senere kan hjelpes om man har en annen hunnkatt som har født samtidig, og som kan die ungene. Kattungene vil antagelig trenge vaksinering tidligere.

En hunnkatt kan ha lavere nivåer av antistoff før første kull, mens antistoffene øker jo flere kull hun har. I teorien kan man teste antistoffene hos mor før paring (titer) og med veldig lave antistoffer kan kattungene få die etter kortere tid.

Et annet alternativ er å lage serum av morens blod i forkant. Serum vil ikke inneholde antistoffene som kattungene reagerer på, men likevel ha god effekt på immunforsvaret, så kattungene kan få dette første døgn, som kompensasjon for manglende råmelk. Snakk med veterinærklinikken om dette før paring.

Begreper:

 • blodprøve: blod fra katten – det kan brukes til flere ting, både til serologisk test eller DNA-analyse
 • serologisk test: analyse av blodet for å finne ut faktisk blodtype: fenotype, det katten har
 • DNA-analyse: for å finne genotype, hva katten bærer i tillegg til hva den uttrykker – kan analyseres fra vev, svaber eller blod
 • titer: analyse av blod for å måle nivå av antistoffer

Kilder og videre lesning

Anderson. 2021. «Genetic epidemiology of blood type, disease and trait variants, and genome-wide genetic diversity in over 11,000 domestic cats». Prepublication. (Genoscoper)
Gandolfi. 2016. «A Novel Variant in CMAH Is Associated with Blood Type AB in Ragdoll Cats.» In: PLoS One.
Kehl. 2019. CMAH genotyping survey. (Laboklin)

[1] Sjeldne varianter hos noen andre raser: Den svært sjeldne varianten C skal ha vært funnet to ganger hos MCO, men er i utgangspunktet så sjelden at den kan vi normalt se bort fra for vår rase. To andre varianter av b er oppdaget, og kalles b2 og b3. b2 fins hos Sibirkatt og tyrkiske raser, og b3 hos Ragdoll. Blodtype C fins først og fremst hos Ragdoll. Vi som har Maine Coon trenger heldigvis ikke bekymre oss om disse. MyCatDNA i UK/USA tester alle fire variantene.

Comments are closed.