Bli medlem

Vil du bli medlem?

For å bli medlem:

Fyll ut skjemaet under, eller kontakt kasserer på epost så legger vi inn manuelt for deg.

Medlemskapet løper fra kontingenten er betalt. Se under Medlem for informasjon om konto for innbetaling.

Rubrikker som ikke passer lar du bare stå tomme. Felt merket med * må fylles ut.

Når skjemaet er fylt ut og du klikker send, mottar du en epost med lenke til “din side” med medlemsregistreringen. Der har du mulighet til å redigere og føye til opplysninger senere. Ta vare på den lenken.

Dersom du ikke innen kort tid ikke mottar epost fra klubben, sjekk først søppelpostkassen, og kontakt så klubben på epost.

Meld deg også inn i klubbens lukkede Facebook-gruppe for medlemmer. Medlemmer legges til når kontingent er registrert som betalt.

Lindevoll Pepsi og Max

 

Comments are closed.