RAS

Rasespesifikk Avlsstrategi for Maine Coon – RAS

RAS skal bidra til tydelige definisjoner av mål for rasen og være et verktøy for å sikre sunn avl.

Maine Coon-ringen i Norge ferdigstilte den første RAS for Maine Coon, våren 2023. Norske Rasekattklubbers Riksforbund (NRR) har mottatt den og den vil gjelde for Maine Coon i Norge.

Hva er RAS?

RAS er et strategidokument som sier noe om status for rasen pr dags dato og hvor vi er på vei. RAS skal altså først og fremst være et verktøy for å sikre sunn avl for fremtiden. RAS skal beskrive rasens historiske bakgrunn og utvikling, dagens situasjon, kortsiktige og langsiktige mål, samt beskrive en strategi for å nå målene. Sentrale områder er rasens populasjon, helse, mentalitet, atferd og standard.

Last ned RAS-dokumentet her

English version: Breed Specific Breeding Strategy

Hvorfor RAS?

For å vite hvor vi faktisk er; rasens status i dag beskrives – og RAS skal evalueres/revideres jevnlig med den hensikt at rasens status overvåkes over tid. Kun da har vi muligheter til å sette inn effektive tiltak når det gjelder konkrete avlsmål. RAS baseres på vitenskapelige publikasjoner, forskning og fakta, data fra databaser som PawPeds og MinKatt. Vi skal ikke «synse» – vi skal vite hvor «skoen trykker».

RAS dokumenterer også overfor omverdenen hva vi holder på med, og det er et verktøy som gjør oss i stand til å justere oss i riktig retning når det gjelder helse og dyrevelferd. Tanken til Maine Coon-ringen i Norge er også at her vil vi oppdrettere være i forkant, og ha en ansvarlig strategi på plass før et eventuelt pålegg/forskrift kommer.

Hvem gjør vi det for?

Først og fremst for oss selv, men resultatet av det er for kattenes skyld! Som ansvarlige og seriøse oppdrettere med engasjement og høyt fokus på rasen vår, bør vi ha et strategisk styringsdokument i bunn for våre egne avlsmål.

Comments are closed.