Helseprogram

Helseprogrammene for Maine Coon gir oss en friskere rase!

Maine Coon har som alle katteraser enkelte arvelige lidelser, og oppdrettere forsøker minske forekomst av disse gjennom helseprogram.

Er du oppdretter? Les våre Rasespesifikke Avlsanbefalinger RAS

RAS har flere og mer detaljerte råd, med bakgrunn og referanser.

 

Det finnes helseprogram for:

 • HCM hjertesykdom: Ultralyd og DNA
 • HD hofteleddsdysplasi: Røntgen
 • PK som gir blodmangel: DNA-registrering
 • SMA sjelden muskelsvinnsykdom: DNA-registrering

Disse er alle administrert av PawPeds, og støttes av mange raseklubber. Les mer om hvert enkelt under.

HCM-helseprogrammet

Dette programmet ble startet av den svenske raseringen Maine Coon-katten i 2004, for å bekjempe hjertelidelsen HCM. Siden programmet ble så stort med deltagelse fra oppdrettere over hele verden er det nå overtatt av PawPeds. Innsendte resultater fra samarbeidende hjertespesialister/kardiologer legges inn i helsedatabasen, og senere i den åpne stamtavledatabasen. DNA-prøvesvar kan sendes inn fra hver enkelt katteeier, og i databasen skilles det mellom prøver tatt av veterinær med ID-kontroll og private tester gjort selv.

Programmets anbefalinger for testing:

 • Ultralydscanning hos godkjent hjertespesialist ved:
  • ca 1 år – før avl
  • 3 år
  • 5 år
  • 8-9 år
 • DNA-test for A31P-mutasjonen i genet MyBP C3

Avlsanbefalinger:

 • Katter med HCM-diagnose (ultralyd) skal ikke brukes i avl
 • Katter som har to kopier av A31P (homozygot positive) skal ikke brukes i avl (forbudt i NRR)
 • Katter som har en kopi av A31P (heterozygot) skal kun pares med katt fri (N/N) for A31P (regel i NRR)

Siden programmet ble startet har det blant oppdrettere som deltar blitt færre katter med HCM. Tiltakene hjelper altså.

Dersom dine katter er DNA-testet for A31P (HCM1), send inn til registrator for å få resultatene inn i PawPeds database.

PawPeds nettside for HCM-helseprogrammet

Les mer om HCM

HD – hofteleddsdysplasi

Hofteleddsdysplasi er ganske vanlig på Maine Coon, og røntging av hoftene er anbefalt både av FIFe og helseprogrammet før man bruker en katt i avl.

Det anslås at omtrent 10 % av alle Maine Coon har HD av så sterk grad at kattene ikke bør brukes i avl.

Katten kan røntges hos enhver veterinær som har bra røntgenutstyr, etter programmets prosedyre, og skjema fylles ut og underskrives av eier og veterinær. Bildene sendes deretter til helseprogrammets avleser. Svar kommer normalt innen 3-5 uker. 2 måneder etter legges resultatet ut i PawPeds database.

Katter med mild og moderat HD viser ofte ingen symptomer og kan klare seg fint i mange år før de får problemer. Alvorlig HD kan iblant behandles kirurgisk, dersom det ikke fins tilleggsdiagnoser, men dette er kostbart og krever ofte lang rekonvalesens for katten.

Avlsanbefalinger

 • Katter med grad 2 og 3 utelukkes fra avl
 • Katter med grad 1 og Borderline (grensetilfelle) pares kun med katt som er Normal

PawPeds nettside for programmet for HD.

Les mer om HD.

PK

PK (pyruvat kinase-mangel) har vært kjent hos Abyssiner i mange år, og kan føre til blodmangel. Det er også oppdaget hos Maine Coon (fra 2012) og et sted mellom 5 og 15 % av kattene er bærere av mutasjonen. Dette kan undersøkes med en enkel DNA-test.

Bærere av mutasjonen (heterozygote) er selv friske, men må kun pares med katter fri for mutasjonen for å unngå affekterte (syke) katter.

Dersom dine katter er DNA-testet, send inn til registrator for å få resultatene inn i PawPeds database.

PawPeds nettside for programmet for PK-mangel.

Les mer om PK

SMA

SMA – spinal muskelatrofi – er en sjelden sykdom oppdaget i enkelte linjer av Maine Coon. Katter i disse linjene anbefales DNA-testet for mutasjonen, og det kan være lurt å ta sporadisk testing av andre linjer også. Det antas at under 1 % av alle Maine Coon er bærere.

SMA er altså så sjeldent at det strengt tatt ikke er et ekte helseprogram, men vi har muligheten til å registrere tester i databasen og få kunnskap om hvilke linjer mutasjonen forekommer.

Bærere av mutasjonen (heterozygote) er helt friske selv, men må kun pares med katter fri for mutasjonen for å unngå affekterte (syke) katter.

Dersom dine katter er DNA-testet, send inn til registrator for å få resultatene inn i PawPeds database.

PawPeds nettside for SMA (engelsk)

Les mer om SMA

Hvorfor helseprogram?

Oppdrettere starter helseprogram for å jobbe med spesielle lidelser i en rase. Det bør være for sykdommer som:

 • – rammer ganske mange i rasen
 • – fører til død eller mye lidelse

Screening betyr undersøkelse av et stort antall dyr i en rase for en spesiell sykdom eller defekt, uavhengig av kliniske symptomer.

Kattene som er sterkest rammet blir selektert bort fra avlen, men det er viktig ikke å selektere for hardt, siden det vil føre til problemer for genbasen. Gradvis selektering mot friskere dyr anbefales.

I valg av avlsdyr er det også helt vesentlig å se hele dyret, og ikke bare velge ut fra enkelte egenskaper eller sykdommer.

Et godt helseprogram består av:

 • God og grundig informasjon til alle oppdrettere om sykdommen
 • Sikret identitet for kattene som testes og registreres
 • Åpne helsedatabaser for alle resultatene, både gode og dårlige

Les også Ulrika Olssons artikkel “Helseprogram: Hva handler det om?

pawpeds banner

DNA-testing

Testing av DNA-mutasjonene for A31P (HCM), SMA og PK-mangel gjøres enkelt hos et av flere laboratorier. Maine Coon-ringens medlemmer har rabattkode til MyCatDNA og Langford.

 

Comments are closed.