Æresmedlemmer

Maine Coon-ringens Æresmedlemmer

Æresmedlemskap kan tildeles personer som har gjort et særlig fortjenestefullt arbeid for rasen eller katter generelt. Utnevnes og vedtas av styret med minst 2/3 flertall. Æresmedlem har ikke stemmerett på årsmøtet med mindre de også er betalende hovedmedlem.

Klubben har følgende æresmedlemmer:

  • Solveig Iglebæk – klubbens stifter og leder 1998-2014, 2017-2019. Utnevnt 2020.
  • Anne Marit Berge – sekretær og webmaster 2014-2024. Utnevnt 2020.
  • Thena Skjold (1952 – 2006) – tidligere kattungeformidler. Utnevnt 2006.
  • Ulrika Olsson – innsats for kattesaken og Maine Coon spesielt, PawPeds’ grunnlegger. Utnevnt 2003.
  • Bente Karlstad (1954 – 2005) – tidligere redaktør
  • Liv Olsen Vesterås – klubbens første kasserer 1999-2003
  • Hege Stubberud – tidligere webmaster, initiativgruppen til klubben
  • Randi Frydeblad Søtvik – klubbens første sekretær, og i flere år redaktør for Medlemsbladet

 

 

Comments are closed.