Kontingent 2020

Det er tid for å betale medlemskontingent for 2020!

  • Hovedmedlem Oppdretter   kr 150
  • Hovedmedlem Katteeier       kr 100
  • Familiemedlem                       kr 50
  • Støttemedlem                          kr 75
  • Prøvemedlem:  oppdrettere i klubben kan gratis melde inn kattekjøpere ut kalenderåret

Kontingenten innbetales via VIPPS eller innbetaling til klubbens bankkonto.

Kontonummer: 9230 16 09193

VIPPS: 570252

VIPPS

Frist for betaling er 1. februar.

  • Medlemskapet løper fra kontingenten er innbetalt.
  • Innbetalt kontingent etter 1. november gjelder for påfølgende år.
  • Familiemedlem må ha samme adresse som et Hovedmedlem.
  • Hovedmedlem har stemmerett i klubbsaker.

Kontakt kasserer hvis du lurer på noe.

Nytt medlem?

Du finner informasjon på denne siden, og innmeldingskjemaet her.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.