Helse og god dyrevelferd står sentralt i ALT Maine Coon-ringen i Norge jobber for

Et av de aller viktigste verktøyene for å få til dette er gode helsedata samt mulighet for å overvåke disse dataene over tid. Vi har derfor inngått et formelt samarbeid med DyreID for å få tilgang til helsedata på vår rase gjennom Pyramidion.

Det er derfor helt avgjørende at kattene våre blir registrert hos DyreID. Avtalen innebærer  også at vi får kostnadsfrie eierskifter inntil katten er 6 måneder, samt at de som velger å bruke NRR Chip og registrering i Min Katt får redusert kostnad for å tilleggsregistrere i DyreID.

  • Oppdretteravtalen om gratis eierskifte og redusert tilleggsregistrering vil bli tilbudt alle NRR oppdrettere og er uavhengig av rase. Både DyreID og Maine Coon-ringen anser dette som en løsning som er til beste for alle rasekatter.
  • Avtalen vedrørende bruk av diagnosedata fra Pyramidion, som kun gjelder Maine Coon, sikrer at vi i raseringen nå får tilgang til relevante helsedata i vår RAS. Vi får dermed tilgang til et viktig verktøy for en kontinuerlig overvåkning av rasen og dermed kunne gjøre tilpasninger av RAS (Rasespesifikk AvlsStrategi) og avlsanbefalinger inn i fremtiden. For å få en god oversikt over helsestatus, samt legge til rette for gode avlsanbefalinger, er det helt essensielt at vi har relevante data i bunn. Maine Coon-ringen i Norge tar sikte på å oppdatere vår RAS med helsedata fra Pyramidion i løpet av sommeren 2024.
  • Chipen fra DyreID inkluderer også en unik landskode, og kattene våre er derfor også søkbare i utlandet gjennom Europetnet.
  • Mattilsynet og Veterinærinstituttet har også understreket viktigheten av å ha ett nasjonalt register i forbindelse med smittesporing. DyreID samarbeider allerede med Veterinærinstituttet og Mattilsynet om overvåkning av smittsomme sykdommer og zoonoser, og DyreID kan dermed varsle alle landets dyreeiere om eventuelle utbrudd. Flere registre fra ulike tilbydere vil kunne komplisere dette arbeidet. Maine Coon-ringen ønsker derfor at våre medlemmer tar et bevisst valg her med tanke på å sikre den nasjonale dyrehelsen.
  • I det nye forordningsforslaget om nye EU-standarder for sporing, oppdrett, pass og håndtering av hunder og katter i avlsvirksomheter, dyrebutikker og dyrepensjonat er nettopp gode nasjonale ID-registre en forutsetning, og det blir et krav om at disse nasjonale databasene kan utveksle ID-data på tvers. Europetnet, som DyreID har driftet siden 2018, nevnes nettopp som eksempel på dette. Dette EU-forslaget er for tiden på høring i EU, men vedtas dette kan man anta det vil bli gjeldende også for Norge i nær fremtid.

DyreID har i de senere år blitt en ledende aktør innen ID-merking i hele Europa. De drifter den sentrale Europeiske plattformen for ID-merkede kjæledyr, Europetnet, med mer enn 100 millioner kjæledyr registrert. DyreID har også signert avtale med både Frankrike og Danmark om innsamling av diagnosedata gjennom helseplattformen Pyramidion, og målet er at plattformen skal bli en felles standard for hele Europa.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.