HD

HD – hofteleddsdysplasi

Dessverre er hofteproblemer hos Maine Coon ikke så uvanlig. Det er derfor utarbeidet et helseprogram for å bekjempe HD i rasen. Røntging av hoftene er anbefalt både av FIFe og helseprogrammet før man bruker en katt i avl.

HD er medfødt og arvelig, mest sannsynlig polygent og hovedsaklig recessivt. Symptomer og plager viser seg ofte ikke før katten blir eldre og det utvikles forkalkninger i leddene.

Det anslås at omtrent 10 % av alle Maine Coon har HD av så sterk grad at kattene ikke bør brukes i avl.

Helseprogrammet PawPeds

Katten kan røntges hos enhver veterinær som har bra røntgenutstyr, etter programmets prosedyre, og skjema fylles ut og underskrives av eier og veterinær. Bildene sendes deretter til helseprogrammets avleser. Svar kommer normalt til oppdretter innen 3-5 uker.

Resultatene legges inn i PawPeds helsedatabase, og etter 2-3 måneder legges det også i den åpne stamtavledatabasen.

Det anbefales at kattene røntges når de er over 10 mnd og innen ca 2 år, for å få korrekt resultat.

Katter med mild og moderat HD viser ofte ingen symptomer og kan klare seg fint i mange år før de får problemer.

Alvorlig HD kan iblant behandles kirurgisk, dersom det ikke fins tilleggsdiagnoser, men dette er kostbart og krever ofte lang og smertefull rekonvalesens for katten.

Avlsanbefalinger

  • Alle avlskatter bør røntges før paring
  • Katter med grad 2 og 3 utelukkes fra avl
  • Katter med grad 1 og Borderline (grensetilfelle) pares kun med katt som er Normal

 

Hva er HD?

Defekten består i at hofteskålen og lårhodet ikke passer til hverandre. Hos katt er det spesielt hofteskålen som er for grunn (Keller 1999), slik at kulen, lårhodet, ikke sitter der den skal. Dette fører til slitasje på leddet. Deler av leddbrusken kan også slites bort og erstattes av beinvev i kroppens forsøk på å reparere de skadene som har oppstått.

Bildene viser en normal hofte, og en hofte med HD grad 3 på begge sider:

HD normalHD 3-3

Det er påvist at katter med HD også noe oftere har Patellaluksasjon (PL), løst kneledd (Smith 1999). PL kan ofte oppdages i ung alder, og katt med PL kan altså ha noe høyere risiko for HD.

Katter med HD har andre funn på røntgenbilder enn hund (Keller 1999), så det er viktig at bildene vurderes av en radiograf/veterinær med spesialkompetanse.

Katter er effektive i å skjule smerte, så det er ikke sikkert en katt med HD har synlige symptomer. Røntgen er nødvendig for å stille diagnose.

Behandling

  • Smertelindring
  • Kirurgisk fjerning av lårhodet
  • Kirurgisk innsetting av hofteprotese

Kirurgisk behandling av HD kan normalt ikke utføres dersom katten har PL i tillegg. Det må vurderes av ortoped.

Forskning og statistikk

Statistikkene fra PawPeds og OFA for alle røntgede Maine Coon har over 7000 katter i registrene tilsammen. De viser at mellom 25 og 30 % av alle Maine Coon har hofter med HD, og omtrent 10 % har HD av moderat (2) eller alvorlig (3) grad. Disse bør ikke brukes i avl.

For katter med mildere grad av HD bør man se på status for alle nære familiemedlemmer for helhet. Om katter med grad 1 eller borderline hofter skal brukes i avl bør de pares med katter som har normale hofter.

Helseprogrammets tall (over 4000 Maine Coon røntget gjennom programmet) viser at:

  • avkom fra foreldre som begge har normale hofter har kun 1,4 % HD grad 3
  • avkom fra foreldre som ikke er røntget har 4,9 % HD grad 3

Når vi vet at HD grad 3 skaper smerter og lidelse for kattene, er det godt at å røntge og følge avlsrådene hjelper oss å minske problemet.

Tall fra PawPeds 2018 som viser HD-tall prosentvis for katter etter forskjellige foreldrekombinasjoner.

 

Se også klubbens innspill til FIFe angående vedtak om obligatorisk HD-røntgen.

 

Lenker til mer informasjon

PawPeds nettside for programmet for HD med informasjon og statistikk

Maine Coon-kattens side om HD helseprogrammet

Indrebø, Astrid. 2013. Informasjon om HD og HD-indeks fra Norsk Kennel Klub.

Keller G. G. 1999. Hip dysplasia: a feline population study. In: Veterinary radiology & ultrasound. 1999 Sep-Oct;40(5):460-4.

Smith G. K. 1999. “Evaluation of the association between medial patellar luxation and hip dysplasia in cats.” I: Journal of American Veterinary Medicine. 1999 Jul 1;215(1):40-5.

OFAs statistikk over HD hos Maine Coon (søk på rase)

Beuchat, Carol. “Breeding for the Future” – blogg om hundeavl, innavl og populasjonsgenetikk

Comments are closed.