Valgresultat 2019 og omvalg

Valgresultat Årsmøtet 2019

Forslaget om endring av § 5 i tre ledd ble vedtatt med henholdsvis 24, 23 og 23 stemmer.

Innkomne stemmesedler: 28 godkjente, 4 forkastede.

De forkastede stemmesedlene ville ikke hatt utslag på resultatene.

Leder:

 • Line Edvartsen 22 – valgt
 • Gudrun Sørensen Wulff 6

Kasserer:

 • Monica Ørbakk 24 – valgt
 • blanke 3

Styremedlem:

 • Solveig Iglebæk 20 – valgt
 • Trine Hegna 3
 • Gudrun Sørensen Wulff 3
 • Kine Elin Aarra 1
 • blanke 1

Varamedlem:

 • Solveig Iglebæk 16 – valgt, men utgår siden valgt til styremedlem, omvalg
 • Trine Hegna 8
 • Kine Elin Aarra 2
 • blank 1

Valgkomite:

 • Solveig Iglebæk 13  – valgt, utgår siden valgt til styremedlem
 • Kine Elin Aarra 11 – valgt, utgår siden omvalg på varamedlem
 • Gudrun Sørensen Wulff 10
 • Lillian Larsen 7
 • Trine Hegna 5
 • blanke 2 m bare et kryss

Omvalg

Det blir omvalg på varamedlem i styret, og to kandidater til valgkomité. Informasjon og frister for omvalg blir publisert snart.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.