Innavl og genetisk variasjon

Innavl i en rase skaper problemer på sikt

Hva er innavl?

Innavl er når to beslektede individer pares. Innavl fører til liten genetisk variasjon hos avkommet, fordi recessive alleler vil lett dobles. Dette kan være ønskelig når det gjelder type og farge. For helse er innavl risikofylt. Mange skadelige gener er recessive, og forårsaker ingen problemer når katten også har andre gener som dominerer. Dersom sykdomsgenet dobles vil katten bli syk.

Genetisk variasjon – bred genbase – er derfor ønskelig ut fra helsemessige hensyn.

Noen begreper

  • Innavl: Å pare to nært beslektede katter
  • Linjeavl: Å pare to katter som begge stammer fra samme katt noen generasjoner bak
  • Matadoravl: Å bruke én hannkatt på så mange hunner at hans gener blir dominerende i kommende generasjon
  • Utparing: Å pare med en katt som er helt ubeslektet

Katter vil instinktivt forsøke unngå innavl: En kattemor i naturen forsøker jage bort sine sønner når de er store nok til å klare seg selv (Braastad). Dette er årsaken til at mange hunnkatter typisk ikke kommer overens med sønner om de beholdes i katteriet.

Genetisk variasjon

For høy grad av innavl fører til høy grad av homozygositet i kattens DNA. Dette er forbundet med blant annet dårlig immunforsvar. En bred genbase er viktig for en rases sunnhet.

Ofte snakkes det om at man streber etter homozygositet, for å befeste de gode egenskapene. For de få gener som styrer for eksempel type eller farge er det slik, men totalt sett må man ha stor genetisk variasjon for å unngå innavlsdepresjon.

Klonene og Topp-kattene

I Maine Coon-rasen har disse en viktig rolle i beregning av innavl og genetisk variasjon, siden disse kattene går igjen mange ganger i så mange linjer at de dominerer genbasen.

PawPeds database har viktige funksjoner for å finne andel av Toppkattene og Klonene i en katts stamtavle, og i en mulig paring.

En Maine Coon i dag har gjennomsnittlig:

  • Totalinnavl: 15 %
  • Kloner: 35 %
  • Topp 5: 70 %

Oppdrettere som ønsker større variasjon i genbasen forsøker komme godt under disse tallene i paringer.

Genetikere mener man bør ligge under en totalinnavl på 6,25 % i gjennomsnitt. Dersom man gjør en tett paring bør man pare ut igjen i neste generasjon.

PawPeds database for å beregne innavl

I PawPeds fins flere funksjoner for å se på grader av innavl.

PP inbreeding 0

Stamtavle slik den ser ut før vi gjør noe med innstillinger. Klikk for å komme til PawPeds.

innavl på generasjon

Tavlen viser her katter bak i 4 generasjoner. Inbreeding viser innavlsgrad på de 4 generasjonene.

Complete inbreeding

Klikk på Inbreeding viser “complete inbreeding” – total innavlsgrad bak til Foundation.

Klonene

Prosent av Klonene i tavlen er en viktig faktor for genetisk variasjon i Maine Coon.

Foundation - toppkattene

Foundation/Top 5 viser andel av toppkattene i stamtavlen. Listen viser alle Foundation kattene som ligger bak gjeldende katt.

Glowcoon Frexinette

Kloner og Foundation/toppkattene kan du lese mer om her.

Referanser og videre lesning

Store Norske Leksikon om Innavl

Inger Handegård om innavl

Om innavl Wikipedia

Innavlsdepresjon i Wikipedia

Innavl i Darwins familie (forskning.no)

Comments are closed.